Canigen L

Canigen L stosuje się do czynnego uodparniania psów od 8. tygodnia życia w celu:
– zapobiegania występowaniu śmiertelności i ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i ich uszkodzenia oraz wydalania z moczem Leptospira Canicola;
– ograniczenia ryzyka zakażenia, występowania objawów klinicznych, kolonizacji nerek i wydalania z moczem Leptospira Icterohaemorrhagiae;

Czas powstania odporności:
Odporność pojawia się po 5 tygodniach w przypadku Leptospira Canicola i po 2 tygodniach w przypadku Leptospira Icterohaemorrhagiae.

Czas trwania odporności:
Odporność utrzymuje się przez rok od pierwszego szczepienia w przypadku wszystkich komponentów szczepionki.
Podczas badań nad okresem trwania odporności wynoszącym jeden rok nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupą psów zaszczepionych a grupą kontrolną w odniesieniu do ograniczenia kolonizacji nerek przez Leptospira Canicola i Leptospira Icterohaemorrhagiae, występowania uszkodzeń nerek i wydalania z moczem Leptospira Canicola.

Jaki jest skład Canigen L, jakie substancje zawiera?

Każda dawka szczepionki (1 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Zawiesina:
Inaktywowane Leptospira interrogans:
– serogrupa Canicola serowar Canicola, szczep 601903 4350-7330 U*
– serogrupa Icterohaemorrhagiae serowar Icterohaemorrhagiae, szczep 601895 4250-6910 U*
*Jednostki ELISA masy antygenowej

Zawiesina: półprzezroczysty płyn.

Dawkowanie preparatu Canigen L – jak stosować ten lek?

Delikatnie wstrząsnąć i podać natychmiast podskórnie jedną dawkę o objętości 1 ml, zgodnie z następującym harmonogramem szczepień:
Pierwsze szczepienie:
– pierwsza dawka od 8. tygodnia życia
– druga dawka 3 lub 4 tygodnie później.
Jeżeli wymagana jest również czynna odporność przeciw CDV, CAV, CPV i CPiV, jedna dawka produktu może zostać wykorzystana do rekonstytucji jednej dawki liofilizowanych szczepionek firmy Virbac zawierających komponenty CDV, CAV-2, CPV i CPiV. Po rekonstytucji delikatnie wstrząsnąć (produkt po rekonstytucji ma delikatnie różowe zabarwienie) i podać natychmiast podskórnie jedną dawkę o objętości 1 ml, zgodnie z następującym harmonogramem szczepień: 2 dawki w odstępie 3-4 tygodni od 8. tygodnia życia.

Coroczne szczepienie przypominające:
Jedna dawka przypominająca podana rok po drugiej dawce, kolejne dawki podawane są corocznie.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Podczas badań bezpieczeństwa powszechnie obserwowaną reakcją było występowanie przejściowego obrzęku (≤ 4 cm) lub miejscowego nieznacznie rozlanego obrzęku, który samoistnie ustępował w ciągu jednego lub dwóch tygodni i któremu w rzadkich przypadkach towarzyszył ból lub świąd.
Podczas badań klinicznych powszechnie obserwowaną reakcją była występująca po szczepieniu krótkotrwała osowiałość.
Podczas badań klinicznych rzadko zgłaszano przypadki hipertermii lub zaburzeń ze strony układu pokarmowego, takich jak brak apetytu, biegunka lub wymioty.
Bardzo rzadko w ramach zgłoszeń spontanicznych informowano o przypadkach wystąpienia nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Canigen L zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Interakcje Canigen L z innymi produktami

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być mieszana i podawana ze szczepionkami firmy Virbac przeciwko wirusowi nosówki psów (CDV), adenowirusowi psów (CAV), parwowirusowi psów (CPV) oraz wirusowi parainfluenzy psów (CPiV), jeśli są one dostępne.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnym niż te, o których mowa powyżej. Z tego powodu decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać szczepionki z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi niż te, o których mowa w punkcie „Interakcje z innymi produktami”.

Ulotka Canigen L – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Canigen L u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz