CANIGEN DHPPi

CANIGEN DHPPi stosuje się do czynnego uodparniania psów od 8. tygodnia życia w celu:
– zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych wirusem nosówki psów;
– zapobiegania występowaniu śmiertelności i objawów klinicznych wywołanych adenowirusem psów typ 1;
– zapobiegania występowaniu objawów klinicznych i śmiertelności wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego wydalania podczas badań serologicznych prowadzonych z wykorzystaniem szczepu CPV-2b;
– zapobiegania występowaniu objawów klinicznych wywołanych parwowirusem psów oraz ograniczenie jego wydalania podczas badania serologicznego prowadzonego z wykorzystaniem szczepu CPV-2c;
– ograniczenia występowania objawów klinicznych ze strony układu oddechowego wywołanych wirusem parainfluenzy psów oraz adenowirusem psów typ 2 oraz ograniczenia ich wydalania;

Początek odporności:
Odporność pojawia się:
• po 3 tygodniach od pierwszego szczepienia w przypadku CDV, CAV-2 i CPV
• po 4 tygodniach od pierwszego szczepienia w przypadku CPiV i CAV-1

Czas trwania odporności:
Po wykonaniu pierwszej serii szczepień odporność utrzymuje się przez rok w przypadku wszystkich komponentów szczepionki.
Podczas badań nad czasem trwania odporności rok po wykonaniu podstawowego schematu szczepień nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupą psów zaszczepionych a grupą kontrolną, w odniesieniu do wydalania wirusów CPiV lub CAV-2.

Po wykonaniu po roku szczepienia przypominającego odporność trwa 3 lata w przypadku CDV, CAV-1, CAV-2, CPV i rok dla CPiV.
Dla CAV-2 czas trwania odporności rok po wykonaniu szczepienia przypominającego nie został ustalony w oparciu o badanie, jest wynikiem obecności przeciwciał CAV-2 przez okres 3 lat od wykonania szczepienia przypominającego.

Jaki jest skład CANIGEN DHPPi, jakie substancje zawiera?

1 dawka szczepionki (1 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Liofilizat:
Wirus nosówki psów (CDV) – szczep Lederle 103,0 – 104,9 CCID50*
Adenowirus psów typ 2 (CAV-2) – szczep Manhattan 104,0 – 106,0 CCID50*
Parwowirus psów (CPV) – szczep CPV780916 105,0 – 106,8 CCID50*
Wirus parainfluenzy psów (CPiV) – szczep Manhattan 105,0- 106,9 CCID50*
* Dawka zakażająca 50 % komórek hodowli

Rozpuszczalnik:
Woda do wstrzykiwań 1 ml.

Liofilizat: biały proszek
Rozpuszczalnik: bezbarwny płyn.

Dawkowanie preparatu CANIGEN DHPPi – jak stosować ten lek?

Po rekonstytucji liofilizatu rozpuszczalnikiem delikatnie wstrząsnąć i podać natychmiast podskórnie jedną dawkę o objętości 1 ml, zgodnie z następującym harmonogramem szczepień:

Pierwsze szczepienie:
– pierwsza dawka od 8. tygodnia życia
– druga dawka 3 lub 4 tygodnie później
Jeżeli wymagana jest również czynna odporność przeciw bakteriom z rodzaju Leptospira, w miejsce rozpuszczalnika można użyć innej szczepionki firmy Virbac zawierającej antygeny Leptospira. Po rekonstytucji jednej dawki szczepionki przy użyciu jednej dawki szczepionki zawierającej antygeny Leptospira delikatnie wstrząsnąć (produkt po rekonstytucji ma delikatnie różowe zabarwienie) i podać natychmiast podskórnie jedną dawkę o objętości 1 ml, zgodnie z następującym harmonogramem szczepień: 2 dawki w odstępie 3-4 tygodni od 8. tygodnia życia.
Przeciwciała matczyne mogą w niektórych przypadkach wpływać na odpowiedź immunologiczną wywołaną szczepieniem. W takich przypadkach zaleca się podanie trzeciej dawki od 15. tygodnia życia.

Szczepienia przypominające:
Jedna dawka przypominająca powinna być podana rok po pierwszej serii szczepień.
Kolejne szczepienia przeprowadza się w odstępach do 3 lat.
Coroczne szczepienie przypominające jest wymagane w przypadku komponentu CPiV.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Produkt po rekonstytucji ma delikatnie różowe zabarwienie.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Umiarkowana reakcja miejscowa, która ustępuje samoistnie w ciągu tygodnia lub dwóch tygodni, może często być obserwowana po podaniu jednej dawki produktu. Ta krótkotrwała reakcja miejscowa może przybrać formę obrzęku (≤ 4 cm) lub miejscowego nieznacznie rozlanego obrzęku, któremu w rzadkich przypadkach towarzyszą ból lub świąd.

Często obserwowaną reakcją jest występująca po szczepieniu krótkotrwała osowiałość. Hipertermia lub zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak brak apetytu, biegunka lub wymioty, mogą pojawiać się w rzadkich przypadkach.

Reakcje nadwrażliwości są obserwowane bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Obecność przeciwciał matczynych (w przypadku szczeniąt pochodzących od zaszczepionych suk) może w niektórych przypadkach interferować ze szczepieniem. W związku z tym należy odpowiednio dostosować plan szczepień.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Po zaszczepieniu żywe szczepy szczepionkowe (CAV-2, CPV) mogą rozprzestrzenić się na niezaszczepione zwierzęta bez wywoływania żadnych niepożądanych skutków u tych osobników.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających CANIGEN DHPPi zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje CANIGEN DHPPi z innymi produktami

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być mieszana i podawana z inną szczepionką firmy Virbac zawierającą antygeny Leptospira, jeśli jest dostępna.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym niż ten, o którym mowa powyżej. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie

Przedawkowanie

Podanie dziesięciokrotnie większej dawki niż zalecana nie wywołało w miejscu podania szczepionki żadnych innych reakcji niż te wymienione w punkcie „Działania niepożądane”, przy czym wydłużył się okres utrzymywania się reakcji miejscowych (do 26 dni).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać szczepionki z innym produktem leczniczym weterynaryjnym niż ten, o którym mowa w punkcie „Interakcje z innymi produktami”.

Ulotka CANIGEN DHPPi – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz CANIGEN DHPPi u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz