Calcium Borogluconatum 25%

Calcium Borogluconatum 25% wskazany jest do stosowania przy stanach ostrej hipokalcemii w tym:
– zaleganie i porażenie okołoporodowe u krów,
– okołoporodowe niedobory wapnia u koni, owiec, świń i psów (tężyczka hipokalcemiczna i rzucawka laktacyjna u suk, hipokalcemia u loch).
Stany zapalne o różnym pochodzeniu (stosowanie jako leku wspomagającego).
Schorzenia krwi – skaza krwotoczna (stosowanie jako leku wspomagającego).
Stany alergiczne w tym pokrzywka (stosowanie jako leku wspomagającego).

Jaki jest skład Calcium Borogluconatum 25%, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Wapnia glukonian 210,5 mg/ml (zawierający 20 mg wapnia/ml).

Substancje pomocnicze:
Kwas borowy 18,5 mg/ml
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 1,0 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Calcium Borogluconatum 25% – jak stosować ten lek?

Produkt podaje się dożylnie, domięśniowo i podskórnie podgrzany do temperatury ciała zwierzęcia.

Ostra hipokalcemia, podawać dożylne:
Dawka wyjściowa – podawać 0,8-1 ml produktu/kg m.c., tj. 16-20 mg wapnia/kg m.c., a następnie 0,6-0,8 ml produktu/kg m.c., tj. 12-16 mg wapnia/kg m.c. przez 1-3 dni.

Ostre stany alergiczne, aseptyczne stany zapalne: podawać 0,4-0,5 ml produktu/kg m.c., tj. 8-10 mg wapnia/kg m.c. przez 1-3 dni, 1 x dziennie, wówczas dawkę podzielić na 2 części i podawać co 8-12 godzin lub co drugi dzień. Można część dawki podawać dożylnie, a część domięśniowo lub podskórnie.

Stany zapalne, skaza krwotoczna: podawać 0,2-0,3 ml produktu/ kg m.c., tj. 4-6 mg/wapnia/kg m.c., wówczas dawkę podzielić na 2 części i podawać co 8-12 godzin lub co drugi dzień. Można część dawki podawać dożylnie, a część domięśniowo lub podskórnie.

W celu eliminacji działań niepożądanych przy podaniu domięśniowym i podskórnym nie podawać więcej niż 30-50 ml w jedno miejsce u dużych zwierząt oraz 2-5 ml w jedno miejsce u małych zwierząt lub podawać po rozcieńczeniu płynem fizjologicznym lub 5% glukozą.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania produktu w ostrej niewydolności nerek i wątroby.
Nie podawać łącznie z glikozydami naparstnicy i dużymi dawkami witaminy D3.
Nie podawać w przypadku rzadko występującej u zwierząt nadczynności przytarczyc i hiperkalcemii.

Działania niepożądane

Przy zbyt szybkich wlewach dożylnych może wystąpić efekt kardiotoksyczny. Objawem niepożądanym jest bradykardia przechodząca w tachykardię ze skurczami dodatkowymi. Dalsze objawy pojawiają się po około 30 minutach i są to: drżenia i osłabienie mięśni, poty, spadek ciśnienia tętniczego krwi i depresja ośrodkowego układu nerwowego. Przy podaniu domięśniowym i podskórnym mogą niekiedy pojawić się miejscowe odczyny w postaci przemijających obrzęków. W celu ich eliminacji należy podawać w jedno miejsce nie więcej niż 30-50 ml u dużych zwierząt i 2-5 ml u małych lub rozcieńczyć produkt płynem fizjologicznym albo 5% glukozą.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Calcium Borogluconatum 25% zwierzętom

Brak.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży w sytuacjach hipokalcemii.
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania w okresie laktacji.

Interakcje Calcium Borogluconatum 25% z innymi produktami

Glikozydy nasercowe nasilają kardiostatyczne działanie jonów wapniowych. Jednocześnie beta – adrenomimetyki i kofeina nasilają oddziaływanie jonów wapniowych na serce.

Przedawkowanie

Brak danych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Calcium Borogluconatum 25% – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Calcium Borogluconatum 25% u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz