Buserelin aniMedica

Produkt Buserelin aniMedica jest wskazany:

U bydła:
– wczesna indukcja cyklu po porodzie,
– leczenie cyst pęcherzykowych,
– poprawa współczynnika zacieleń na drodze sztucznej inseminacji, również po synchronizacji rui z zastosowaniem analogów PGF2α. Wyniki mogą się jednak wzajemnie różnić w zależności od warunków hodowlanych.

U koni:
– indukcja owulacji w celu jej lepszej synchronizacji z kryciem,
– poprawa współczynnika zaźrebień.

U królików:
– poprawa wskaźnika zapłodnień
– indukcja owulacji podczas krycia po porodzie.

Jaki jest skład Buserelin aniMedica, jakie substancje zawiera?

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:
Substancja czynna:
Octan busereliny 0,0042mg (odpowiednik busereliny 0,004 mg).

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy 20,0 mg/ml.

Dawkowanie preparatu Buserelin aniMedica – jak stosować ten lek?

Dawka na zwierzę wynosi od 10 μg do 20 μg busereliny u krów, 20 μg do 40 μg busereliny u klaczy i 0,8 μg busereliny u królików.

Buserelin aniMedica - dawkowanie

Preparat Buserelin aniMedica, 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, najlepiej podawać domięśniowo. Można także zastosować podanie dożylne i podskórne. Produkt powinien zostać podany jednokrotnie.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Nieznane.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Bydło, konie, króliki
Tkanki jadalne: zero dni

Bydło, konie

Mleko: zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy zachować środki ostrożności w zakresie aseptyki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Buserelin aniMedica zwierzętom

Należy unikać kontaktu roztworu do wstrzykiwań z oczami i skórą. W razie przypadkowego dostania się do oka, należy dokładnie przepłukać oko wodą. Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, należy natychmiast przemyć narażoną powierzchnię wodą i mydłem, ponieważ analogi GnRH mogą być wchłaniane przez skórę.
Kobiety w ciąży nie powinny podawać preparatu, ponieważ wykazano fetotoksyczne działanie busereliny u zwierząt laboratoryjnych. W celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji, w czasie podawania produktu należy zachować ostrożność, poprzez odpowiednie poskromienie zwierząt oraz
zabezpieczenie igły nasadką, aż do momentu wstrzyknięcia. Kobiety w wieku rozrodczym powinny podawać produkt z zachowaniem ostrożności. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Produkt stosuje się w celu poprawy współczynnika ciąż, indukcji owulacji etc. i dlatego powinien być zastosowany przed okresem krycia lub inseminacji, a nie podczas ciąży.

Interakcje Buserelin aniMedica z innymi produktami

Przedawkowanie

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami.

Ulotka Buserelin aniMedica – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Buserelin aniMedica u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz