BUR-706

Produkt BUR-706 stosuje się przy czynnym uodparnianiu kur przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków (chorobie Gumboro).
Początek trwania odporności: 2 tygodnie po szczepieniu.
Czas trwania odporności: do końca okresu wzrostu.

Jaki jest skład BUR-706, jakie substancje zawiera?

Każda dawka szczepionki zawiera:
atenuowany wirus zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza ptaków, szczep S-706 nie mniej niż 4,0 log 10CCID50 i nie więcej niż 5,3 log 10CCID50.

Dawkowanie preparatu BUR-706 – jak stosować ten lek?

Szczepionkę należy rozpuścić w czystej wodzie do picia, wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i dezynfekcyjnymi w proporcji 1 ml wody na 1 butelkę zawierającą 1000 dawek szczepionki. Zużyć natychmiast po rozpuszczeniu.

• Szczepienie indywidualne (od pierwszego dnia życia):
– podanie do oka (przykładowo podaje się na 1000 dawek):
1 ml rozpuszczonej szczepionki wymieszać z 40-60 ml czystej wody do picia wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i dezynfekcyjnymi, w zależności od typu używanego kroplomierza.
Następnie 1 kroplę uzyskanego roztworu nałożyć na gałkę oczną każdego ptaka i poczekać aż kropla rozpłynie się po powierzchni oka.

– podanie donosowe – przez zanurzenie dzioba (przykładowo podaje się na 1000 dawek):
1 ml rozpuszczonej szczepionki wymieszać w 250 ml czystej wody do picia wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i dezynfekcyjnymi, a następnie zanurzyć dziób pisklęcia do poziomu otworów nosowych tak, aby szczepionka dostała się do przewodów nosowych.

• Szczepienie w stadzie:
– drogą rozpylania (spray), (od 15 do 21 dnia życia) (przykładowo podaje się na 1000 dawek):
1 ml rozpuszczonej szczepionki wymieszać w 500 ml czystej wody do picia, wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i dezynfekcyjnymi. Objętość wody należy dostosować do typu stosowanego rozpylacza. Tak przygotowany roztwór szczepionki należy rozpylać nad pisklętami za pomocą rozpylacza ciśnieniowego wytwarzającego mikrokrople.
W celu zapewnienia równomiernej dystrybucji szczepionki należy zadbać aby pisklęta znalazły się w zwartej grupie podczas rozpylania i jeszcze przez 15 min. po zabiegu.

– w wodzie do picia (od 5 dnia życia) (przykładowo podaje się na 1000 dawek):
1 ml rozpuszczonej szczepionki wymieszać w 5 do 10 litrach czystej wody do picia wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i dezynfekcyjnymi. Należy użyć takiej ilości wody, którą pisklęta w danym wieku wypiją w ciągu godziny. Szczepionkę należy przygotować bezpośrednio przed jej podaniem ptakom, które przez co najmniej dwie godziny przed immunizacją nie powinny dostawać wody do picia.

Program szczepienia
Program i sposób szczepienia powinien uwzględniać panującą na danym terenie sytuację epizootyczną (zjadliwość występującego wirusa IBD, lokalne warunki sanitarne, heterogenność przeciwciał matczynych u szczepionych piskląt) oraz przeznaczenie piskląt (brojlery, przyszłe nioski).

Biorąc pod uwagę możliwość szczepienia piskląt w 1-dniu życia – zastosować można jeden z następujących programów szczepień:
• brojlery:
– w okolicach, w których IBD występuje endemicznie, w postaci podklinicznej – szczepionkę Bur-706 podawać około 14-tego dniu życia
– w okolicach, w których występuje ostra postać choroby Gumboro – szczepionkę Bur-706 podawać około 11 oraz 21 dnia życia.
• przyszłe nioski:
– w okolicach, w których IBD występuje endemicznie, w postaci podklinicznej – szczepionkę Bur-706 podawać około 28 dna życia
– w okolicach, w których występuje ostra postać choroby Gumboro – szczepionkę Bur-706 podawać około 14 oraz 28 dnia życia.

Niekiedy, w celu zapewnienia lepszej odporności piskląt, może być konieczne zastosowanie szczepienia polegającego na podaniu szczepionki Bur-706 w 1-ym dniu życia oraz inaktywowanej szczepionki przeciw chorobie Gumboro.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przestrzegać zasad aseptyki.
Do przygotowania szczepionki używać naczyń czystych, wolnych od zanieczyszczeń środkami dezynfekcyjnymi.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepić tylko zwierzęta zdrowe.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Przestrzegać zasad aseptyki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BUR-706 zwierzętom

Do przygotowania szczepionki używać naczyń czystych, wolnych od zanieczyszczeń środkami dezynfekcyjnymi.
Po przypadkowym podaniu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.

Interakcje BUR-706 z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Nie stwierdzono.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka BUR-706 – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BUR-706 u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz