Bovilis Ringvac

Bovilis Ringvac wskazany jest do czynnego uodparniania cieląt i bydła zagrożonych zakażeniem lub cieląt i bydła cierpiących na grzybicę wywołaną przez Trichophyton verrucosum. Szczepienie profilaktyczne ogranicza objawy kliniczne grzybicy wywołanej przez Trichophyton verrucosum, podczas gdy stosowanie terapeutyczne skutkuje dwukrotnie szybszym powrotem do zdrowia zwierząt wykazujących już objawy kliniczne schorzenia.
Czas powstania odporności: 3 tygodnie po szczepieniu.
Czas trwania odporności: co najmniej rok, jak wykazano w badaniu laboratoryjnym.

Jaki jest skład Bovilis Ringvac, jakie substancje zawiera?

1 ml zrekonstytuowanej szczepionki zawiera:
Atenuowany szczep LTF-130 Trichophyton verrucosum >= 9 x 106 i <= 21 x 106 mikrokonidiów zdolnych do życia.
Liofilizat: peletka o zabarwieniu białawym do jasnobrązowego.
Rozpuszczalnik: klarowny bezbarwny roztwór.

Zrekonstytuowany produkt: homogenna zawiesina o barwie białawej do szarej.

Dawkowanie preparatu Bovilis Ringvac – jak stosować ten lek?

Podawanie:
Podanie domięśniowe, najlepiej w boczną część szyi z zachowaniem odstępu 10-14 dni.

Dawkowanie:
Szczepienie profilaktyczne
Cielęta w wieku do 4 miesięcy: 2 ml
Zwierzęta starsze niż 4 miesiące: 4 ml

Stosowanie terapeutyczne
Cielęta w wieku do 4 miesięcy: 5 ml
Zwierzęta starsze niż 4 miesiące: 10 ml

Szczepienie podstawowe
Całe stado powinno zostać zaszczepione dwukrotnie z zachowaniem odstępu 10–14 dni.

Kolejne szczepienia
Po zaszczepieniu całego stada, szczepieniu poddaje się wyłącznie nowo narodzone cielęta lub dodatkowo zakupione zwierzęta, poprzez podanie dwu dawek szczepionki z zachowaniem odstępu 10–14 dni. Szczepienie przypominające nie jest wymagane, jeśli wszystkie zwierzęta w stadzie zostały zaszczepione.

Przygotowanie szczepionki:
Przed podaniem, rekonstytuować liofilizat rozpuszczalnikiem. Wstrząsać energicznie do otrzymania kompletnej zawiesiny.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Kolejne wstrzyknięcia należy podawać po przeciwnej stronie ciała.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt wykazujących gorączkę i/lub objawy choroby zakaźnej niezwiązane z grzybicą.
Nie stosować u zwierząt leczonych kortykosteroidami.

Działania niepożądane

Po szczepieniu bardzo często można obserwować w ciągu 3 do 8 dni miejscowe reakcje charakteryzujące się występowaniem obrzęku. W miejscu wstrzyknięcia bardzo często mogą występować miejsca bezwłose lub bardzo małe strupy do 2 cm średnicy. Po 3 tygodniach powoli ulegają zmniejszeniu przez okres do 3 miesięcy. Głównie po stosowaniu terapeutycznym w okresie do dwóch dni bardzo rzadko może być obserwowany wzrost temperatury ciała nie przekraczający 2,5°C. U zwierząt znajdujących się w okresie inkubacji w czasie prowadzenia szczepień może dochodzić do rozwoju choroby pomimo przeprowadzenia szczepienia. Jednakże zmiany skórne goją się w ciągu około 4 tygodni po drugiej iniekcji.

W bardzo rzadkich przypadkach po szczepieniu może wystąpić reakcja nadwrażliwości np. reakcja anafilaktyczna.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Trichophyton verrucosum może przetrwać w środowisku przez 6-8 lat. Zaleca się połączenie programu szczepień z odpowiednim protokołem czyszczenia i dezynfekcji.
Nie należy podawać produktów o działaniu przeciwgrzybiczym podczas prowadzenia szczepień oraz do trzech tygodni od zakończenia szczepienia.
Zwierzęta szczepione nie powinny być utrzymywane wśród zwierząt nie poddanych szczepieniu wykazujących objawy kliniczne zakażenia Trichophyton verrucosum przed osiągnięciem pełnej odporności. Zwierzęta wprowadzane do szczepionego stada powinny być wolne od grzybicy lub zostać poddane szczepieniu terapeutycznemu i być utrzymywane oddzielnie do czasu całkowitego wyzdrowienia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bovilis Ringvac zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje Bovilis Ringvac z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po dziesięciokrotnym przedawkowaniu nie obserwowano działań niepożądanych innych niż opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym, z wyjątkiem rozpuszczalnika dostarczonego do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Bovilis Ringvac – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bovilis Ringvac u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz