Bovilis IBR marker inac

Bovilis IBR marker inac wskazany jest do czynnego uodparniania bydła w celu ograniczania nasilenia i czasu trwania objawów klinicznych (gorączka) wywoływanych zakażeniem herpeswirusem bydła typu 1 (BHV-1), a także ograniczenia namnażania oraz siewstwa wirusa terenowego z wydzieliną z jamy nosowej.

Powstawanie odporności: 3 tygodnie.
Utrzymywanie się odporności: 6 miesięcy.

Schemat z zastosowaniem szczepionki IBR marker żywy do pierwszego szczepienia oraz szczepienia przypominającego po 6 miesiącach z zastosowaniem szczepionki Bovilis IBR marker inac prowadzi do uzyskania odporności trwającej 12 miesięcy.

Jaki jest skład Bovilis IBR marker inac, jakie substancje zawiera?

Każda dawka 2 ml zawiera:
Inaktywowany herpeswirus bydła typu 1 (BHV-1) szczep GK/D (gE-)*: 60 jednostek ELISA**
Glinu fosforan oraz glinu wodorotlenek (Al3+): 6,0 – 8,8 mg
Formaldehyd: 0,6 – 1,0 mg.

* gE-: nieposiadający glikoproteiny E.
** indukujący 6,1 – 11,1 log2 jednostek neutralizacji wirusa w teście mocy na myszach.

Różowa, mętna zawiesina.

Dawkowanie preparatu Bovilis IBR marker inac – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe, 2 ml na zwierzę.

Wszystkie zwierzęta mogą być szczepione od osiągnięcia wieku 3 miesięcy.

Pierwsze szczepienie:
Dwa szczepienia z zachowaniem odstępu 4 tygodni.

Szczepienie przypominające:
Jedno szczepienie, co 6 miesięcy.
Szczepionka Bovilis IBR marker inac może być stosowana do prowadzenia szczepienia przypominającego w schemacie gdzie zastosowano szczepionkę IBR marker żywy do pierwszego szczepienia:

Pierwsze szczepienie:
Należy zapoznać się z ulotką informacyjną szczepionki IBR marker żywy w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Pierwsze szczepienie przypominające:
Pojedyncze szczepienie należy przeprowadzić 6 miesięcy po pierwszym szczepieniu.

Kolejne szczepienia przypominające:
Pojedyncze szczepienia prowadzone z zachowaniem odstępu nie większego niż 12 miesięcy.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Stosować sterylny sprzęt do szczepień. Przed zastosowaniem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury pokojowej (15 °C – 25 °C). Wstrząsnąć energicznie przed użyciem.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić miejscowy odczyn.
Bardzo rzadko może dojść do wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie wykazano skuteczności szczepienia w obecności przeciwciał matczynych.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Bovilis IBR marker inac zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje Bovilis IBR marker inac z innymi produktami

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Podanie podwójnej dawki nie powoduje wystąpienia innych objawów niż opisano po podaniu dawki pojedynczej.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Bovilis IBR marker inac – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Bovilis IBR marker inac u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz