BOVALTO TRIVACTON 6

Produkt BOVALTO TRIVACTON 6 stosowany jest do zapobiegania biegunkom nowonarodzonych cieląt, wywoływanym przez E. coli, rotawirusy i koronawirusy, poprzez immunizację ciężarnych krów.

Jaki jest skład BOVALTO TRIVACTON 6, jakie substancje zawiera?

Substancje czynne:
Każda dawka szczepionki (5 ml) zawiera:
− inaktywowany szczep E.coli (antygen K99) ≥ 0.9 U. SA.U*
− inaktywowany szczep E.coli (antygen Y) ≥ 0.9 U. SA.U*
− inaktywowany szczep E.coli (antygen 31A) ≥ 0.9 U. SA.U*
− inaktywowany szczep E.coli (antygen F41) ≥ 0.9 U. SA.U*
− inaktywowany szczep rotawirusa bydła ≥ 2.0 HAI.U**
− inaktywowany szczep INRA koronawirusa bydła ≥ 1.5 SN. U***

*1 SA.U: q.s. do uzyskania przeciwciał seroaglutynizujących o mianie 1 log10 po drugim podaniu szczepionki u immunizowanych świnek morskich
**1 HAI.U: q.s. do uzyskania przeciwciał hamujących hemaglutynację o mianie min. 1 log10 po drugim podaniu szczepionki u immunizowanych świnek morskich
***1 SN.U: q.s. do uzyskania przeciwciał seroneutralizujących o mianie min. 1 log10 po drugim podaniu szczepionki u immunizowanych świnek morskich

Adiuwanty:
− wodorotlenek glinu 3,5 mg.
− saponina 1,5 mg.

Dawkowanie preparatu BOVALTO TRIVACTON 6 – jak stosować ten lek?

Szczepionkę w ilości 5 ml podawać podskórnie ciężarnym krowom, według następującego programu:

Pierwsze szczepienie:
Pierwsze podanie szczepionki:
− 1–2 miesięcy przed wycieleniem,

Drugie podanie szczepionki:
− krowy karmiące: w dniu wycielenia (± 24 godz.)
− krowy mleczne: 2–6 tygodni przed wycieleniem

Szczepienia przypominające:
− 2 tygodnie przed wycieleniem.

W żywieniu cieląt należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
– w pierwszym dniu życia podawać wyłącznie czystą siarę w dostatecznej ilości, tak aby osiągnąć 10% wzrost masy ciała cielęcia w ciągu pierwszych 24 godzin,
– w okresie 3 następnych tygodni:
− cielęta urodzone przez krowy karmiące: podawać mleko od krów szczepionych,
− cielęta urodzone przez krowy mleczne: do paszy mlekozastępczej dodawać siarę pozyskaną od krów szczepionych, głęboko mrożoną, w ilości 10% jej objętości.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem preparat należy energicznie wstrząsnąć.
Przestrzegać zasad aseptyki.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości. U niektórych zwierząt, w miejscu iniekcji, mogą pojawić się guzki, zanikające samoistnie.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BOVALTO TRIVACTON 6 zwierzętom

Przestrzegać zasad aseptyki.
Warunkiem uzyskania odporności przez nowonarodzone cielęta jest pobranie siary; należy zapewnić, aby każde zwierzę pobrało odpowiednią ilość siary niezwłocznie po urodzeniu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji, ponieważ szczepienie samic w ciąży lub laktacji jest wskazaniem leczniczym do stosowania szczepionki Bovalto Trivacton 6.

Interakcje BOVALTO TRIVACTON 6 z innymi produktami

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Brak.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Ulotka BOVALTO TRIVACTON 6 – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BOVALTO TRIVACTON 6 u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz