Borgal 24%

Bydło:

  • Leczenie zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez Pasteurellci multocida, Mannheimia haemolytica, i/lub Histophilus somni.
  • Leczenie zakażeń układu moczowego i płciowego wywoływanych przez Escherichici coli.

Świnie:

  • Leczenie zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez Pasteurellci multocida, Mannheimia haemolytica, Actinohacillus pleuropneumoniae i Bordetella hronchiseptica.
  • Leczenie zapalenia opon mózgowych i zapalenia stawów wywoływanych przez Streptococcus suis.
  • Leczenie zakażeń wywoływanych przez Haemophilus parasuis (meningitis, polyserositis, arthritis) oraz biegunek wywoływanych przez Escherichici coli.

Owce:

  • Leczenie zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez Pasteurellci multocida i/lub Mannheimia haemolytica.

Konie:

  • Leczenie zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez Streptococcus equi eąui oraz subsp. zooepidemicus.
  • Leczenie zakażeń układu rozrodczego wywoływanych przez Streptococcus eąui zooepidemicus, Klehsiella spp., oraz gronkowce (3-hemolityczne.

Jaki jest skład Borgal 24%, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu zawiera:

Substancje czynne:
Sulfadoksyna 200 mg.
Trimetoprim 40 mg.

Dawkowanie preparatu Borgal 24% – jak stosować ten lek?

Zaleca się stosowanie 3 ml produktu Borgal 24% do wstrzykiwań na 50 kg m.c., co odpowiada 12 mg sulfadoksyny oraz 3 mg trimetoprimu na kg m.c.

W większości przypadków wystarczające jest jednokrotne podanie, jeśli jednak nie dochodzi do wystarczającej poprawy stanu klinicznego w ciągu 24 godzin, leczenie można powtórzyć w 48 godzin od podania pierwszej dawki.

Produkt należy podawać w powolnym wlewie dożylnym lub wstrzyknięciu domięśniowym u koni; wstrzyknięciu dożylnym lub domięśniowym u bydła i owiec oraz wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym u świń.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu zapewnienia właściwego dawkowania, należy jak najdokładniej ocenić masę ciała w celu uniknięcia możliwości podania zbyt niskiej dawki.
Stosowanie produktu powinno być poprzedzone antybiogramem.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy.
Nie stosować u zwierząt z poważnym uszkodzeniem miąższu wątroby lub nerek, a także przy nieprawidłowym obrazie krwi.

Działania niepożądane

Po podaniu domięśniowym lub podskórnym może wystąpić przemijająca reakcja o charakterze miejscowym. Możliwe jest wystąpienie reakcji anafilaktycznej lub nadwrażliwości po zastosowaniu produktu. U koni opisywano występowanie wstrząsu kardiogennego lub oddechowego, najczęściej po wstrzyknięciu dożylnym. Podobnie jak w przypadku innych produktów zawierających sulfonamidy potencjalizowane trimetoprimem należy rozważyć możliwość uszkodzenia nerek, wątroby czy też układu krwiotwórczego.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Bydło: tkanki jadalne 9 dni; mleko 72 godziny.
Owce: tkanki jadalne 14 dni; mleko 108 godzin.
Świnie: tkanki jadalne 8 dni.
Konie: tkanki jadalne 10 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu uniknięcia upośledzenia funkcji nerek w wyniku krystalurii, w czasie trwania leczenia należy zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody pitnej odpowiedniej jakości. Stosowanie produktu powinno być poprzedzone badaniem lekooporności.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Borgal 24% zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na sulfonamidy powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ze względu na zawartość gliceroformalu Borgal 24% nie powinien być stosowany w ciąży.

Interakcje Borgal 24% z innymi produktami

Borgal 24% może potencjalizować działanie środków analgetycznych, stosowanych w leczeniu cukrzycy, czy też przeciwkrzepliwych.

Przedawkowanie

Trzykrotne przekroczenie dawki zalecanej u krów, jałówek, koni i świń było dobrze tolerowane, nie obserwowano występowania objawów uogólnionych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Borgal 24% – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Borgal 24% u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz