Biovetalgin

Produkt Biovetalgin stosowany jest do objawowej terapii bólu, w tym bólów kolkowych i spastycznych u koni, bydła, psów, świń. W przypadku schorzeń przebiegających z gorączką (np. ciężkie przypadki mastitis, zespół MMA u loch, grypa świń), kolkach i morzyskach u koni i bydła, w przypadku ciała obcego w przełyku (u koni, bydła i świń). W ostrych i chronicznych schorzeniach reumatycznych, zapaleniach nerwów, ścięgien, mięśni, stawów, pochewek ścięgnowych itp.

Jaki jest skład Biovetalgin, jakie substancje zawiera?

1 ml produktu Biovetalgin zawiera:
Substancja czynna:

Metamizol sodowy jednowodny 500 mg.

Substancja pomocnicza:
Sodu formaldehydosulfoksylan 1,5 mg.

Dawkowanie preparatu Biovetalgin – jak stosować ten lek?

Podawać dożylnie lub głęboko domięśniowo. U koni podawać tylko dożylnie.
U koni: 20 do 60 ml na zwierzę (tj. 20-50 mg/kg m.c.)
U bydła: 8 ml na każde 100 kg m.c. (tj. 20-40 mg/kg m. c.)
U świń: 10 do 30 ml na zwierzę (tj. 15-50 mg/kg m.c.)
U psów: 1 do 5 ml na zwierzę (tj. 20-50 mg/kg m.c.)
W stanach ostrych można podawać dożylnie, dopuszczalne jest równoczesne podanie domięśniowe i dożylne. W razie potrzeby podanie leku można powtarzać tego samego dnia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie podawać podskórnie.
Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami układu krwiotwórczego.

Działania niepożądane

Podczas szybkiej iniekcji dożylnej może dojść do wstrząsu. Przy stosowaniu długoterminowym może pojawić się agranulocytoza.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: bydła: 12 dni, koni (podanie dożylne): 5 dni, świń: 3 dni.
Mleko – 48 godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Podczas podawania produktu Biovetalgin należy uważnie obserwować zwierzę, a w przypadku zauważenia pierwszych objawów wstrząsu natychmiast zaprzestać podawania leku i rozpocząć leczenie przeciwwstrząsowe.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biovetalgin zwierzętom

Brak.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Produkt Biovetalgin może być stosowany w okresie ciąży.
Produkt Biovetalgin może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Biovetalgin z innymi produktami

Barbiturany i glutetymid przyspieszają eliminację metamizolu, łączne stosowanie z chloropromazyną może wywołać hypotermię.

Przedawkowanie

Nie są znane specyficzne objawy związane z przedawkowaniem.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Ulotka Biovetalgin – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biovetalgin u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz