BIOSUIS Respi E

BIOSUIS Respi E wskazany jest do czynnej i biernej immunizacji prosiąt w celu zapobiegania wystąpieniu różycy, zmniejszenia skutków infekcji wywołanej przez Actinobacillus pleuropneumoniae i Haemophilus parasuis (choroba Glässera) i zredukowanie klinicznych objawów wywołanych przez te patogeny.

Początek odporności czynnej: 21 dni po powtórnym szczepieniu.
Czas trwania odporności czynnej: 20 tygodni po powtórnym szczepieniu.
Czas trwania odporności biernej: w okresie ssania (tj. 3 tygodnie).

Do aktywnej immunizacji macior w celu zapobiegania różycy.
Początek odporności: 21 dni po powtórnym szczepieniu.
Czas trwania odporności: 6 miesięcy po powtórnym szczepieniu.

Jaki jest skład BIOSUIS Respi E, jakie substancje zawiera?

1 ml szczepionki zawiera:
Substancje czynne:
Actinobacillus pleuropneumoniae serowar 2, inaktywowany RP ≥ 1*.
Actinobacillus pleuropneumoniae serowary 9, 11, inaktywowany RP ≥ 1*.
Ap I toxoid RP ≥ 1*.
Ap II toxoid RP ≥ 1*.
Ap III toxoid RP ≥ 1*.
Erysipelothrix rhusiopathiae (3 szczepy – typu 2, 1 szczep – typu 1) RP ≥ 1*.
Erysipelothrix rhusiopathiae szczep 2-64, inaktywowany.
Erysipelothrix rhusiopathiae szczep 2-5, inaktywowany.
Erysipelothrix rhusiopathiae szczep 1-203, inaktywowany.
Erysipelothrix rhusiopathiae szczep 2-II, inaktywowany.
Haemophilus parasuis (serowary 1, 5, 13), inaktywowany RP ≥ 1*.

*RP = moc względna (ELISA) w porównaniu z surowicą porównawczą otrzymaną po szczepieniu myszy serią szczepionki, która zadowalająco przeszła test zakażenia kontrolnego na gatunku docelowym.

Adiuwanty:
Montanide ISA 35 VG 0,20 ml.

Substancje pomocnicze:
Formaldehyd 35% max. 1,1 mg.
Tiomersal 0,085 – 0,115 mg.

Szarobiały, mleczny płyn z osadem, który jednorodnie rozpuszcza się po wstrząśnięciu.

Dawkowanie preparatu BIOSUIS Respi E – jak stosować ten lek?

Szczepienie prosiąt
Prosięta szczepi się dawką 1 ml domięśniowo.
Pierwsze szczepienie należy wykonać u prosiąt od 6 tygodnia życia.
Powtórne szczepienie należy wykonać u prosiąt po 3 tygodniach od szczepienia pierwszego.

Szczepienie loch
Lochy szczepi się dawką 2 ml domięśniowo.
Pierwsze szczepienie należy wykonać u loch 5-6 tygodni przed porodem.
Powtórne szczepienie należy wykonać u loch po 2-3 tygodniach od pierwszego szczepienia, nie później niż 2 tygodnie przed porodem.
Przypominające szczepienie należy wykonywać u loch regularnie każdorazowo 2-3 tygodnie przed spodziewanym porodem.

W przypadku gdy okres między kolejnymi porodami będzie dłuższy niż 6 miesięcy, należy przeprowadzić cały nowy cykl szczepienia tj.:
Pierwsze szczepienie należy wykonać u loch 5-6 tygodni przed porodem.
Powtórne szczepienie należy wykonać u loch po 2-3 tygodniach od pierwszego szczepienia, nie później niż 2 tygodnie przed porodem.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem ogrzać zawartość fiolki do temperatury 15-25 °C i dobrze wstrząsnąć.
Szczepionkę podawać domięśniowo najlepiej w okolicę za małżowiną uszną.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt w przypadku wystąpienia stanu ostrego lub przebiegającego z gorączką.

Działania niepożądane

Często pojawiające się po wstrzyknięciu u prosiąt drżenie, apatia i senność, ustępują w ciągu 6 godzin.
Często u świń i prosiąt, które zostały zaszczepione bezpośrednio po karmieniu mogą wystąpić nudności i wymioty.
Niezbyt często u prosiąt i loch, w miejscu podania, może pojawić się obrzęk (2-5 cm), który znika samoistnie w ciągu 4 dni.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie dotyczy.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BIOSUIS Respi E zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Szczepionka może być stosowana u ciężarnych zwierząt. Szczepienia muszą być zakończone nie później niż na 14 dni przed spodziewanym porodem.

Interakcje BIOSUIS Respi E z innymi produktami

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Podanie podwójnej dawki szczepionki nie spowodowało działań niepożądanych innych niż wymienione w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka BIOSUIS Respi E – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BIOSUIS Respi E u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz