BIOSUIS ParvoEry

BIOSUIS ParvoEry wskazany jest do czynnej immunizacji świń (loszek, loch) w celu zmniejszenia objawów klinicznych (zmiany skórne i gorączka) różycy świń wywołanych przez bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae oraz w celu zapobiegania transplacentalnemu zarażeniu zarodków i płodów loszek i loch wywołanemu przez parwowirus świń.

Czas powstania odporności:
Parwowirus świń: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym (od początku ciąży).
E. rhusiopathiae: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym.

Czas trwania odporności:
Parwowirus świń: szczepienie chroni płód przez cały okres ciąży.
E. rhusiopathiae: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym.

Jaki jest skład BIOSUIS ParvoEry, jakie substancje zawiera?

Każda dawka (2 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Inaktywowany parwowirus świń, szczep CAPM V198, S-27 ≥ 4 log2 *)
Inaktywowany włoskowiec różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae), serotyp 2, szczep 2-64 RP >= 1 **)

*) miano specyficznych przeciwciał (HI) w surowicy kawii domowych zaszczepionych ¼ dawki szczepionki.
Miano przeciwciał musi wynieść co najmniej 16 u 4 z 5 kawii domowych. Uzyskane miano (HI) jest podawane jako średnia mian przeciwciał u 5-ciu kawii domowych.
**) Moc względna (RP) oznaczona przez porównanie poziomu przeciwciał w surowicy przygotowanej przy użyciu referencyjnej serii szczepionki, która spełnia wymagania testu zakażania kontrolnego na zwierzętach docelowych, zgodnie z Farmakopeą Europejską.

Adiuwanty:
Wodorotlenek glinu***) 9,0 mg.

***) uwodniony, do adsorpcji 2 % (wyrażony jako Al2O3)

Substancje pomocnicze:
Formaldehyd maks. 1,0 mg.
Tiomersal 0,2 mg.

Zawiesina do wstrzykiwań.
Płyn o zabarwieniu mlecznobiałym do szarawo-białego.
Po dłuższym staniu zawartość opakowania rozwarstwia się na przezroczysty płyn i osad o zabawieniu mlecznobiałym do szarawo-białego.

Dawkowanie preparatu BIOSUIS ParvoEry – jak stosować ten lek?

Dawka szczepionki – zawsze 2 ml domięśniowo w okolicę za uchem.

Loszki:
Szczepienie podstawowe – od wieku sześciu miesięcy 2 dawki szczepionki w okresie 6 tygodni oraz 3 tygodnie przed kryciem. W wypadku wcześniejszego szczepienia przeciwko parwowirusowi i różycy świń szczepionkami produkcji Bioveta a.s., jeśli są dostępne (podanie 1 dawki szczepionki przeciwko różycy świń od wieku 8 tygodni oraz podanie jednej dawki szczepionki przeciwko parwowirusowi świń 6 tygodni przed kryciem) wystarczy jedna dawka szczepionki 3 tygodnie przed kryciem.
Kolejne regularne szczepienia przypominające jedną dawką szczepionki najpóźniej 3 tygodnie przed każdym kryciem (jednak nie później niż 6 miesięcy po poprzednim szczepieniu).

Lochy:
Szczepienie podstawowe – w wypadku wcześniejszego szczepienia przeciwko parwowirusowi i różycy świń szczepionkami produkcji Bioveta a.s. (patrz schemat szczepień dla loszek), wystarczy jedna dawka szczepionki 3 tygodnie przed kryciem.
Jeśli lochy nie zostały poddane szczepieniu jako loszki (przed pierwszym porodem), należy przeprowadzić szczepienie podstawowe jak u loszek.
Kolejne regularne szczepienia przypominające jedną dawką szczepionki najpóźniej 3 tygodnie przed każdym kryciem (jednak nie później niż 6 miesięcy po poprzednim szczepieniu).

Zalecenia dla prawidłowego podania

Szczepionkę zaleca się przed podaniem doprowadzić do temperatury pokojowej oraz przed użyciem wstrząsnąć zawartość fiolki (w wypadku opakowań 250 ml również w trakcie podawania). Stosować sterylne materiały do podania szczepionki, bez zawartości środków antyseptycznych lub dezynfekcyjnych. Przestrzegać ogólnych warunków aseptycznych.
Nie używać preparatu Biosuis ParvoEry zawiesina do wstrzykiwań, jeśli zauważysz widoczne oznaki uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Po podaniu bardzo często może wystąpić przejściowy, nieznaczny wzrost temperatury o maksymalnie 0,9 C, który może trwać najwyżej 4 dni.
Niezbyt często może pojawić się zaczerwienienie skóry w okolicy miejsca podania, które ustąpi w ciągu 2-4 dni po podaniu.
Rzadko może wystąpić obrzęk w miejscu podania o średnicy około 2-3 cm, który ustąpi po 2-6 dni po podaniu.
Bardzo rzadko szczepienie może prowadzić do nadwrażliwości u zwierząt wrażliwych na zakażenie różycą.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działania niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BIOSUIS ParvoEry zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować przez okres trwania ciąży.
Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje BIOSUIS ParvoEry z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie stosować jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka BIOSUIS ParvoEry – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BIOSUIS ParvoEry u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz