BIOSUIS M.hyo

Szczepionka BIOSUIS M.hyo jest przeznaczona do czynnego uodparniania tuczników w celu złagodzenia następstw infekcji wywołanej przez bakterię Mycoplasma hyopneumoniae – przyczynę enzootycznego zapalenia płuc u świń.

Pełna ochrona zaszczepionych prosiąt następuje po 14 dniach po szczepieniu, ewentualnie po ostatnim podaniu szczepionki w przypadku 2-dawkowej aplikacji. Szczepionka zapewni trwanie odporności zwierząt przez cały okres tuczu.

Jaki jest skład BIOSUIS M.hyo, jakie substancje zawiera?

1 dawka szczepionki (2 ml szczepionki) zawiera:
Substancja czynna:
Mycoplasma hyopneumoniae, inaktywowana RP ≥ 1*.

* RP = Względna skuteczność (test ELISA) w porównaniu ze szczepionką referencyjną, uzyskaną po szczepieniu myszy serią szczepionki, sprawdzonej testem  prowokacji (test chalenge) na docelowym gatunku zwierząt.

Wygląd: Mleczny płyn koloru od żółtawo-białego do lekko różowego bez osadu lub z małą ilością osadu, który po wstrząśnięciu ulega rozproszeniu.

Adiuwanty:
Montanide ISA 35 VG 0,2 ml.

Substancje pomocnicze:
Formaldehyd, roztwór 35% nie więcej niż 2 mg.
Tiomersal 0,17 – 0,23 mg.

Dawkowanie preparatu BIOSUIS M.hyo – jak stosować ten lek?

Dawkowanie: Dawka 2 ml jest podawana według następującego schematu:
1 dawka po 10-tym dniu życia prosiąt.

Sposób podania: podanie domięśniowe w okolicy szyi za uchem.
W przypadku dużego niebezpieczeństwa infekcji M. hyopneumoniae można od 7 dnia życia podać 2 dawki stosowane z 3 tygodniową przerwą.
Wybór schematu szczepień zależy od znajomości częstotliwości wystąpowania choroby w hodowli.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed zastosowaniem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury od 15 do 25°C i wstrząsnąć energicznie przed użyciem.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku wystąpienia u zwierząt stanu ostrego lub przebiegającego z gorączką.

Działania niepożądane

Po aplikacji może często powstać miejscowa reakcja o średnicy do 3 cm, która samoistnie ustąpi w ciągu 3 dni. Bardzo często u zwierząt może nastąpić przejściowe podwyższenie temperatury o maksymalnie 1°C.
Rzadko może pojawić się reakcja uczuleniowa. W takim przypadku należy natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie klinicznie zdrowie zwierzęta.
W okresie szczepienia należy unikać stresowania zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BIOSUIS M.hyo zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i laktacji.

Interakcje BIOSUIS M.hyo z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu podwójnej dawki szczepionki nie obserwowano u zwierząt docelowych innych działań niepożądanych niż wymienione w punkcie „Działania niepożądane“.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka BIOSUIS M.hyo – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BIOSUIS M.hyo u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz