Biosuis APP

Biosuis APP wskazany jest do czynnego uodparniania tuczników w celu złagodzenia skutków infekcji wywołanej przez Actinobacillus pleuropneumoniae – przyczynę zapalenia płuc u świń. Celem stosowania jest zredukowanie typowych klinicznych objawów, typowych zmian patologicznych w płucach oraz zmniejszenie zakażenia.
Czas powstania odporności: 3 tygodnie po szczepieniu przypominającym.
Czas trwania odporności: 20 tygodni po szczepieniu przypominającym.

Jaki jest skład Biosuis APP, jakie substancje zawiera?

1 dawka (1 ml) szczepionki zawiera:
Substancje czynne:
Actinobacillus pleuropneumoniae serowar 2 RP ≥ 1*.
Actinobacillus pleuropneumoniae serowary 9, 11 RP ≥ 1*.
toksoid APX I RP ≥ 1*.
toksoid APX II RP ≥ 1*.
toksoid APX III RP ≥ 1*.

*RP = moc względna (ELISA) w porównaniu z surowicą referencyjną otrzymaną po szczepieniu myszy serią szczepionki, która z powodzeniem przeszła test prowokacji u gatunku docelowego.

Mleczna ciecz koloru od jasno-szarego do białego, z niewielkim osadem, który po wstrząśnięciu ulega rozproszeniu.

Adiuwant:
Montanide ISA 35 VG 0,20 ml.

Substancje pomocnicze:
Formaldehyd nie więcej niż 1,0 mg.
Tiomersal 0,085-0,115 mg.

Dawkowanie preparatu Biosuis APP – jak stosować ten lek?

Szczepienie: prosięta w wieku od 6 tygodni są szczepione dawką 1,0 ml szczepienie przypominające wykonuje się 3 tygodnie później taką samą dawką.
Droga podania: podanie domięśniowe, najlepiej w okolicę uszu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed zastosowaniem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury 15-25˚C, dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku towarzyszącej choroby o przebiegu ostrym lub z gorączką.

Działania niepożądane

Po podaniu określonej dawki mogą wystąpić miejscowe reakcje (opuchnięcie, stwardnienie) o średnicy 10 cm. Reakcje te spontanicznie ustępują w ciągu 3 do 14 dni. U szczepionych zwierząt może wystąpić przejściowy wzrost temperatury ciała o 1˚C.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biosuis APP zwierzętom

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Interakcje Biosuis APP z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu podwójnej dawki u niektórych zwierząt może wystąpić niewielki wzrost temperatury ciała o 1,5˚C. Brak innych reakcji niepożądanych niż te opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka Biosuis APP – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biosuis APP u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz