Biolugol

Biolugol stosuje się do leczenia stanów zapalnych układu rozrodczego krów, owiec, kóz i klaczy wywołanych przez bakterie tj. Proteus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Ecscherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Corynebacterium spp., a także grzybic wywoływanych przez grzyby tj. Candida spp., Trichophyton spp., Aspergillus spp., Microsporum spp.

Leczenie stanów zapalnych macicy niskiego stopnia. Wspomagająco przy leczeniu niedoczynności jajników.

Jaki jest skład Biolugol, jakie substancje zawiera?

Jod 9 g/100 ml.
Potasu jodek 24 g/100 ml.

Dawkowanie preparatu Biolugol – jak stosować ten lek?

Do wlewów domacicznych produkt rozcieńcza się w stosunku 1 cześć produktu : 50 części ciepłej wody. Rozcieńczony produkt stosuje się jednokrotnie w ilości 100 – 150 ml. Roztwór użytkowy do wlewów poinseminacyjnych sporządza się poprzez dodanie do 50 ml wody 5 ml produktu.
Do wlewów poinseminacyjnych stosuje się od 50 do 150 ml przygotowanego rozcieńczonego roztworu użytkowego Biolugolu w stosunku 1:400 u bydła, owiec i kóz.
U klaczy stosuje się dwukrotnie większe rozcieńczenie tj. 1:800.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Roztwór użytkowy sporządza się poprzez dodanie produktu do wody.

Przeciwwskazania

Produktu nie należy stosować w okresie co najmniej dwóch tygodni po porodzie.
Nie stosować w przypadku nadczynności tarczycy.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod.

Działania niepożądane

Może wystąpić działanie drażniące i uczulające jodu. Przy bardzo częstym stosowaniu może dojść sporadycznie do wysypek skórnych, nieżytu błon śluzowych, nadczynności tarczycy i braku apetytu.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne – zero dni.
Mleko – zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biolugol zwierzętom

Brak.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego Biolugol stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Lek stosuje się zgodnie z oceną bilansu ryzyka/korzyści dokonana przez prowadzącego lekarza weterynarii. Badania na zwierzętach laboratoryjnych nie udowodniły w żaden sposób działania teratogennego.

Interakcje Biolugol z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Produkt jest stosowany miejscowo, przenikanie jodu do organizmu po naniesieniu na skórę lub błony śluzowe jest znikome. Roztwór użytkowy przygotowany do bezpośredniego użycia zawiera maksymalnie jod – 1,8 mg/ml, potasu jodek – 4,8 mg/ml, ilości znacznie niższe niż wartości LD50 określane dla zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury) po doustnym podaniu jodu (w postaci jodku potasu), które wynoszą odpowiednio: 4340 mg/kg m.c. (3320 mg jodu/kg m.c.); 1862 mg/kg m.c. (tj. 1425 mg jodu/kg m.c.).

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Biolugol – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biolugol u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz