BioEquin FH

BioEquin FH stosuje się do czynnego uodparniania koni w celu zmniejszenia występowania zakażeń układu oddechowego oraz objawów klinicznych wywołanych przez wirusa grypy koni oraz herpeswirusa koni typu 1(EHV-1).
Czynne uodparnianie w celu zmniejszenia występowania u źrebnych klaczy poronień wywołanych przez zakażenie herpeswirusem koni typu 1 (EHV-1).
Powstanie odporności wykazano w przebiegu doświadczalnego zakażenia zjadliwym szczepem Brno 08 oraz w badaniu serologicznym odnośnie do szczepu Morava 95 wirusa grypy koni.
Okres trwania odporności wykazano w badaniu serologicznym dla obu szczepów wirusa grypy koni.

Grypa
Powstanie odporności czynnej: 2 tygodne po szczepieniu podstawowym.
Okres trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu przypominającym.

Herpeswirus typu 1
Powstanie odporności czynnej: 2 tygodne po szczepieniu podstawowym.
Okres trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu przypominającym.

Jaki jest skład BioEquin FH, jakie substancje zawiera?

Jedna dawka (1 ml) szczepionki zawiera:
Substancje czynne:
Inaktywowany szczep wirusa grypy koni:
A/Equi 2/Brno 08 (typ amerykański) H3N8 nie mniej niż 6,0 log2 HIT1.
A/Equi 2/ Morava 95 (typ europejski ) H3N8 nie mniej niż 6,0 log2 HIT1.
Inaktywowany herpeswirus koni, typ 1 (EHV-1) nie mniej niż 2,1 log10 VNI2.

1 Średnia geometryczna swoistych przeciwciał oznaczona testem zahamowania hemaglutynacji
w surowicy kawii domowej
2 Wskaźnik neutralizacji wirusa w surowicy chomika

Adiuwant:
Adiuwant olejowy (Montanide ISA 35 VG) 0,25 ml.

Substancje pomocnicze:
Tiomersal 0,1 mg.

Szczepionka ma postać białego, oleistego płynu, z osadem, który łatwo zawiesić wstrząsając.

Dawkowanie preparatu BioEquin FH – jak stosować ten lek?

Dawkowanie: 1 ml
Sposób podania: szczepionkę (1ml) należy podać głęboko domięśniowo.

Schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe przeciw grypie koni i herpeswirusowi:
Pierwsze szczepienie w wieku 6 miesięcy; drugie szczepienie 4 tygodnie później.

Szczepienie przypominające przeciwko grypie koni i herpeswirusowi:
Pierwsze szczepienie przypominające (trzecią dawkę) należy podać 3 miesiące po szczepieniu podstawowym, a następnie doszczepiać co 6 miesięcy.

Szczepienie źrebnych klaczy:
W celu zmniejszenia przypadków poronień wywołanych przez herpeswirusa koni, należy podać źrebnym klaczom jedną dawkę szczepionki w drugim miesiącu po kryciu, następnie w piątym lub szóstym miesiącu oraz w dziewiątym miesiącu ciąży.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed podaniem, zawartość fiolki należy doprowadzić do temperatury 15-25°C i dobrze wstrząsnąć.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Po szczepieniu może wystąpić niezbyt często wzrost temperatury ciała (maksymalnie 0,5 ° C w ciągu 3 dni). Reakcja miejscowa (bolesny, gorący obrzęk w miejscu wstrzyknięcia utrzymujący się w ciągu maks. 3 dni), występuje rzadko. Szczepionka może bardzo rzadko spowodować reakcję anafilaktyczną. W tych przypadkach należy bezzwłocznie podjąć leczenie objawowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania (www.urpl.gov.pl).

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Przed transportem koni do innych stad, stajni lub przed wyścigami, należy wykonać co najmniej szczepienie podstawowe z następującą po nim 14-to dniową przerwą, niezbędną do wytworzenia odporności. Regularne szczepienia wszystkich zwierząt w jednostce hodowlanej oraz przestrzeganie wymaganych terminów szczepień jest niezbędne aby wytworzyć oraz utrzymać odporność koni na zakażenia herpeswirusem oraz wirusem grypy koni. Wszystkie nieszczepione konie, które mają być włączone do hodowli, powinny być w okresie kwarantanny zaszczepione oraz przejść 14-to dniową przerwę, niezbędną do wytworzenia odporności. Konie chore, z objawami choroby układu oddechowego, powinny być izolowane od zwierząt zdrowych.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających BioEquin FH zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc
chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Może być stosowany w okresie ciąży.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało określone.

Interakcje BioEquin FH z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka BioEquin FH – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz BioEquin FH u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz