Biocom P Vet

Biocom P Vet wskazany jest do czynnego uodparnianie norek w wieku od 6 tygodni w celu zmniejszania śmiertelności i ograniczania objawów klinicznych powodowanych przez wirusa zapalenia jelit norek typu 1 i 2, toksyny Clostridium botulinum typu C i serotypy 5, 6 i 7-8 bakterii Pseudomonas aeruginosa (zgodnie z międzynarodowym schematem określania typów antygenów (IATS; International Antigenic Typing Scheme)).

Jaki jest skład Biocom P Vet, jakie substancje zawiera?

Na 1 dawkę 1 ml:

Substancje czynne:
Inaktywowany wirus zapalenia jelit norek typu 1 i 2                 >=1 PD8o*
Toksoid Clostridium botulinum typu C                                       >= 40 PD8o*
Inaktywowane bakterie Pseudomonas aeruginosa, 3 serotypy:
Serotyp PAB*** 5 (szczepy PA5G-485 i PA5M-485-P) >= 1 RP**
Serotyp PAB*** 6 (szczepy PA6G-485, PA6M-485-JA i PA6M-485-JB) >= 1 RP**
Serotyp PAB*** 7-8 (szczepy PA7G-485 i PA7M-485-347) >= 1 RP**

*PD8o dawka ochronna dla co najmniej 80% zwierząt
**RP = jednostka mocy względnej
***PAB bakterie Pseuclonioiuis aeniginosci

Adiuwant:
Uwodniony wodorotlenek glinu, do adsorbcji   0,8-1.7 mg Al

Substancje pomocnicze:
Tiomersal  0,1 ±0,05 mg.

Dawkowanie preparatu Biocom P Vet – jak stosować ten lek?

Dokładnie wstrząsać przed użyciem i regularnie podczas używania.

Wstrzykiwać I ml do tkanki tłuszczowej pod luźną skórą w dole pachowym.

Młode od niezaszczepionych matek: szczepić w wieku 6 tygodni lub później.

Młode od zaszczepionych matek: szczepić w wieku 10-12 tygodni.

Zwierzęta zarodowe: powtórzyć szczepienie raz w roku.

Po wstrząśnięciu produkt jest żółtawą, homogenną zawiesiną bez widocznych cząstek.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Stosować ostre jałowe igły i jałowy aplikator pistoletowy do wstrzykiwali lub strzykawkę.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

W miejscu wstrzyknięcia można często zaobserwować miejscową reakcję o średnicy nieprzekraczającej 5,0 cm. Reakcję tę można wyczuć jako podskórny obrzęk, który może utrzymywać się przez okres do 6 miesięcy.

Rzadko, przez krótki okres czasu można zaobserwować brak lub utratę apetytu.

W rzadkich wypadkach może wystąpić nagła i poważna reakcja alergiczna, podczas której może nastąpić zatrzymanie oddechu. Reakcje tego typu można leczyć epinefryną.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
  • często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
  • niezbyt często (więcej niż I ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
  • rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych zwierząt)
  • bardzo rzadko (więcej niż I na 10 000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty)

Jeżeli zaobserwowane zostaną jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym objawy niewymienione w niniejszej ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia, że lek nic zadziałał, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Młode mogą być chronione przed infekcją dzięki otrzymaniu przeciwciał od matki. Może to spowodować zakłócenie szczepienia. Jeśli można się tego spodziewać, zaleca się odłożenie szczepienia do wieku 10-12 tygodni.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biocom P Vet zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo stosowania szczepionki w czasie ciąży lub laktacji nic zostało określone.

Interakcje Biocom P Vet z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z dowolnym innym produktem. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Brak dostępnych informacji.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Biocom P Vet – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biocom P Vet u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz