Biocan R

Biocan R stosuje się do czynnego uodparnianie psów, kotów i fretek przeciw wściekliźnie.

Jaki jest skład Biocan R, jakie substancje zawiera?

1 dawka szczepionki (1 ml) zawiera:
Substancje czynne:
Inaktywowany wirus wścieklizny szczep Vnukovo -32 nie mniej niż 2 IU.

Adiuwant:
Glinu wodorotlenek 1,06 mg.

Substancje pomocnicze:
Tiomersal 0,1 mg.

Dawkowanie preparatu Biocan R – jak stosować ten lek?

Jedna dawka (1 ml) przeznaczona jest dla jednego zwierzęcia bez względu na wiek, wagę ciała czy rasę.
Wstrząsnąć zawartość butelki przed podaniem.

Podawać:
– podskórnie, najlepiej z tyłu za łopatkami
– domięśniowo, najlepiej w mięsień pośladkowy.

Zwierzęta szczepić od 3 miesiąca życia. Odporność pojawia się po 14 dniach od szczepienia. Zwierzęta zaszczepione przed ukończeniem 3 miesięcy muszą być doszczepione po osiągnięciu wieku 3 miesięcy (w odstępie minimum 14 dni po wcześniejszym szczepieniu). Zwierzęta pierwszy raz szczepione między 3 a 12 miesiącem życia muszą być ponownie zaszczepione po roku od pierwszego szczepienia. Re-wakcynacja w odstępach 1 rocznych od pierwszego szczepienia powinna być powtarzana przez minimum 2 lata.

Kolejne szczepienia wykonywać zgodnie z przepisami weterynaryjnymi obowiązującymi w danym kraju.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Wstrząsnąć zawartość fiolki przed podaniem.
Podawać zgodnie z treścią ulotki informacyjnej.

Przeciwwskazania

Nie szczepić zwierząt z gorączką.
Nie szczepić zwierząt poranionych lub mających kontakt ze zwierzętami chorymi na wściekliznę.
Zwierzęta, które ukąsiły lub zraniły człowieka można zaszczepić dopiero po upływie wymaganego okresu obserwacji.

Działania niepożądane

W miejscu szczepienia może wystąpić lokalny odczyn poszczepienny, zwykle wielkości ziarna grochu zanikający w ciągu 3 tygodni.
Wyjątkowo może wystąpić nadwrażliwość. Należy wówczas zastosować leczenie objawowe.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tylko klinicznie zdrowe i dobrze odżywione zwierzęta mogą być szczepione.
Odrobaczenie zwierząt winno być przeprowadzone minimum 10 dni przed przewidywaną datą szczepienia. Przez tydzień po szczepieniu zwierzęta nie powinny być poddawane wysiłkowi fizycznemu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biocan R zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Zwierzęta nie powinny być szczepione w okresie 2 tygodni przed porodem.

Interakcje Biocan R z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Podwójna dawka szczepionki nie wykazuje żadnych działań ubocznych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Biocan R – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biocan R u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz