Biocan Novel Puppy

Biocan Novel Puppy wskazany jest do czynnego uodparniania psów od 6 tygodnia życia:
– zapobieganie śmiertelności i objawom klinicznym spowodowanym przez wirus nosówki
– zapobieganie objawom klinicznym, leukopenii i wydalaniu wirusa spowodowanym przez parwowirus psów typu 2a, 2b i 2c

Czas powstania odporności:
Odporność przeciwko CDV i CPV u szczeniąt bez przeciwciał matczynych rozwija się w ciągu 14 dni po podaniu pojedynczej dawki.

Czas trwania odporności:
Czas trwania odporności przeciwko CDV i CPV u szczeniąt bez przeciwciał matczynych po podaniu jednorazowej dawki szczepionki Biocan Novel Puppy wynosi 12 miesięcy. Czas trwania odporności przeciwko CDV i CPV typu 2b wykazano badaniami serologicznymi oraz testem prowokacji, czas trwania odporności przeciwko CPV typu 2a i 2c wykazano badaniem serologicznym.

Jaki jest skład Biocan Novel Puppy, jakie substancje zawiera?

Biocan Novel Puppy - dawkowanie

Dawkowanie preparatu Biocan Novel Puppy – jak stosować ten lek?

Podanie podskórne.

Zalecany schemat szczepień
Podstawowy schemat szczepień:
Pojedyncza dawka szczepionki Biocan Novel Puppy od 6 tygodnia życia.
W przypadku spodziewania się wysokiego poziomu przeciwciał matczynych oraz jeśli wymagana jest ochrona przeciwko innym antygenom, po pojedynczej dawce szczepionki Biocan Novel Puppy szczepienie powinno być kontnuowane poprzez podanie poliwalentnych szczepionek Biocan Novel, które również zawierają CDV i CPV zgodnie z odpowiednią charakterystyką produktu leczniczego weterynaryjnego, trzy tygodnie po szczepieniu przy użyciu Biocan Novel Puppy.

Szczepienia przypominające:
W przypadku,gdy celem jest osiągnięcie odporności jedynie przeciwko CDV I CPV zalecane jest coroczne szczepienie przypominające przy użyciu pojedynczej dawki szczepionki Biocan Novel Puppy.W przypadku, gdy 3 tygodnie po pierwszej dawce szczepionki Biocan Novel Puppy zwierzę zostało doszczepione przy użyciu poliwalentnej szczepionki Biocan Novel zawierającej m.in. CDV i CPV zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedniej ulotce, szczepienie przypominające przeciwko wirusowi nosówki i parwowirusowi psów należy wykonywać co 3 lata, przy użyciu poliwalentnych szczepionek z linii Biocan Novel zgodnie z odpowiednią ulotką.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt chorych.

Działania niepożądane

Nie zaobserwowano.
Podobnie jak w przypadku innych szczepionek bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. W przypadku takiej reakcji, konieczne jest natychmiastowe zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych wulotce informacyjnej,poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

W obecności przeciwciał matczynych odpowiedź immunologiczna na składniki preparatu – CDV iCPV może być osłabiona. W sytuacji, gdzie przewidywany jest wysoki poziom przeciwciał matczynych przeciwko CDV i CPV po podaniu pierwszej dawki szczepionki Biocan Novel Puppy, należy poddać zwierzę powtórnemu szczepieniu przy użyciu poliwalentnej szczepionki z linii Biocan Novel, która w swym składzie zawiera m.in. CDV i CPV.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
Żywy szczep szczepionkowy wirusa CPV-2b może rozprzestrzeniać się na nieszczepione zwierzęta, ale nie powoduje zachorowań.
Ze względu na to, że szczep szczepionkowy wirusa CPV-2b nie był testowany na kotach domowych i innych zwierzętach mięsożernych (z wyjątkiem psów), których wrażliwość na parwowirusy psów jest znana, zaleca się oddzielenie zaszczepionych psów od pozostałych zwierząt z gatunku psowatych i kotowatych.

Reklama

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Biocan Novel Puppy zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Z tego powodu stosowanie podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.

Interakcje Biocan Novel Puppy z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Z tego powodu decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po podaniu dawki 10-krotnie większej niż zalecana nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Biocan Novel Puppy – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Biocan Novel Puppy u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz