Avishield ND

Avishield ND wskazany jest do stosowania do czynnego uodparnianie kur w celu obniżenia śmiertelności i wystąpienia objawów klinicznych wywołanych zakażeniem wirusem rzekomego pomoru ptaków.
Początek odporności: 21 dni po zaszczepieniu.
Czas trwania odporności: 35 dni po zaszczepieniu.

Avishield ND wskazany jest do stosowania do czynnego uodparnianie indyków w celu zapobiegania śmiertelności i wystąpienia objawów klinicznych wywołanych zakażeniem wirusem rzekomego pomoru ptaków.
Początek odporności: 21 dni po zaszczepieniu.
Nie badano czasu trwania odporności.

Jaki jest skład Avishield ND, jakie substancje zawiera?

Każda dawka zawiera:
żywy, lentogeniczny wirus choroby Newcastle (rzekomego pomoru ptaków), szczep LaSota, nie mniej niż 106,0 i nie więcej niż 107,0 TCID50.

TCID50 = dawka zakaźna w 50% hodowli tkanek.

Dawkowanie preparatu Avishield ND – jak stosować ten lek?

Szczepienie:
Kurczęta: 1 dawka aerozolu metodą grubej kropli, do oka lub donosowo od 1 dnia życia. Szczepionkę można podać w wodzie do picia w czasie, gdy ptaki piją w sposób ciągły z systemu pojenia.
Indyki: 1 dawka aerozolu metodą grubej kropli, do oka lub donosowo lub w wodzie do picia od 14 dnia życia.

Metoda podania zależy od sytuacji epizootiologicznej, kategorii wiekowej i liczby zwierząt.
Lekarz weterynarii powinien określić optymalny harmonogram szczepień z uwzględnieniem lokalnej sytuacji oraz informacji podanych w punkcie „Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt”.
Bardzo ważne jest, by wszystkie ptaki otrzymały pełną dawkę szczepionki oraz przestrzeganie w tym celu zamieszczonych poniżej szczegółowych wytycznych.

Jeśli wymagana jest przedłużona odporność, kurczęta można zaszczepić ponownie po 35 dniach.
Nie badano ponownego szczepienia u indyków.

1. Podanie do oka lub donosowe
Rozpuścić 1000 dawek szczepionki w 100 ml wody destylowanej.

Dawka przygotowanej szczepionki to 0,1 ml, tj. dwie krople, niezależnie od wieku, masy i typu drobiu. Wkropić jedną kroplę do oka i jedną do otworu nosowego.

2. Podanie w wodzie do picia
Rozpuścić szczepionkę w chłodnej, czystej wodzie bez śladów chloru lub innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń w liczbie dawek odpowiadających liczbie ptaków do zaszczepienia.

Szczepionkę należy rozpuścić niezwłocznie przed użyciem.

Objętość wody do przygotowania zależy od wieku ptaków, rasy, praktyki zarządzania i warunków pogodowych.

W celu określenia ilości wody, w której zostanie rozpuszczona szczepionka do szczepienia kurcząt w młodszej kategorii wiekowej (do trzeciego tygodnia życia, zastosować następujące zalecenia:
– pomnożyć liczbę ptaków w tysiącach przez liczbę dni życia (np. 1 tysiąc kurcząt w 7. dniu życia = 1 x 7 = 7 l).

Bardzo ważne jest rozpuszczenie szczepionki w ilości wody, która zostanie wypita w ciągu 1,5–2,5 godzin (uwzględniając różne typy systemów pojenia dla drobiu).

W celu wywołania pragnienia u ptaków przerwać podawanie wody do picia na czas do 2 godzin przed szczepieniem (w zależności od temperatury powietrza).

Przy szczepieniu zawsze należy dopilnować dostępności karmy. Ptaki nie będą piły jeśli nie mają karmy do jedzenia. Poidła powinny być czyste, bez śladów chloru bądź innych środków dezynfekcyjnych lub zanieczyszczeń.

3. W postaci aerozolu
Zaleca się rozpuszczenie 1000 dawek szczepionki w 150–300 ml wody destylowanej. Liczba rozpuszczonych dawek odpowiada liczbie ptaków w stadzie.

Objętość wody do przygotowania powinna być wystarczająca do zapewnienia równego rozkładu przy rozpylaniu na ptaki i będzie się zmieniać w zależności od wieku szczepionych ptaków oraz systemu zarządzania.

Przygotowaną zawiesinę szczepionki należy rozprowadzić równo nad właściwą liczbą kurcząt z wysokości 30–40 cm z użyciem metody grubej kropli. Najlepiej, gdy kurczęta przebywają razem w słabym świetle.

Urządzenie do rozpylania powinno być wolne od osadów, korozji i śladów środków dezynfekcyjnych. Optymalnie powinno być stosowane wyłącznie do celów szczepienia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Wszystkie ptaki w stadzie powinny zostać zaszczepione równocześnie.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego po podaniu do oka lub donosowym występują bardzo często. Objawy te mogą utrzymywać się co najmniej dwa tygodnie.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Zero dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Szczep szczepionkowy może przenosić się na podatne, niezaszczepione ptaki przez co najmniej 10 dni po szczepieniu. Przenoszenie nie wywołuje objawów klinicznych. Wirus szczepionkowy może rozprzestrzeniać się do tchawicy, śledziony, nerek płuc, migdałków przełykowych, dwunastnicy i mózgu kur bez wywoływania zmian patologicznych tych narządów.

Przeciwciała matczyne (MDA) mają wpływ na rozwój aktywnej odporności.

W przypadkach, gdy jest to prawdopodobne, na przykład gdy niedawne zakażenie terenowe lub zaszczepienie stada rodzicielskiego doprowadziło do wysokiego miana przeciwciał i w konsekwencji wysokiego poziomu MDA. W związku z tym program szczepień należy zaplanować z uwzględnieniem tego faktu.

W badaniach laboratoryjnych wykazano, że MDA wpływa na szczepienie wykonane drogą aerozolową i pokarmową. Może to prowadzić do 55% niechronionych ptaków przez 3-4 tygodnie po szczepieniu. W badaniach tych lepszą ochronę zaobserwowano po podaniu do oka lub donosowo jednak początek odporności uległ opóźnieniu o tydzień.

Nie badano wpływu MDA na szczepienie u indyków.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Wszystkie ptaki w stadzie powinny zostać zaszczepione równocześnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Avishield ND zwierzętom

Należy zachować ostrożność podczas obsługi i podawania szczepionki.

Wirus choroby Newcastle może wywołać łagodne przejściowe zapalenie spojówek u osoby podającej szczepionkę. Podczas pracy z produktem należy nosić dobrze dopasowane maski i chronić oczy zgodnie z zaleceniami norm europejskich.

Po szczepieniu należy umyć i zdezynfekować ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.

Interakcje Avishield ND z innymi produktami

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Po zaszczepieniu dziesięciokrotnie wyższą dawką metodą aerozolu obserwowano występujące bardzo często oddychanie z lekko otwartym dziobem przez 5–9 dni po szczepieniu. Objawy ustępowały w ciągu 10 dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Avishield ND – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Avishield ND u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz