AviPro SALMONELLA DUO

Kury (kurczęta przyszłych ptaków reprodukcyjnych i przyszłych kur niosek):
Aktywne uodpornienie zdrowych i podatnych kurcząt w celu redukcji wydalania z kałem i kolonizacji narządów wewnętrznych szczepami terenowymi Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, oraz ograniczenia kolonizacji jaj szczepami terenowymi Salmonella Enteritidis.

Początek odporności: 15 dni.
Okres odporności: 52 tygodnie przeciwko wirulentnej S. Enteritidis oraz 46 tygodni przeciwko wirulentnej S. Typhimurium od czasu ostatniego szczepienia w przypadku stosowania zgodnie z zalecanym schematem szczepień.

Indyki reprodukcyjne i indyki hodowane na mięso:
Aktywne uodpornienie zdrowych i podatnych indyków w celu redukcji kolonizacji narządów wewnętrznych szczepami terenowymi Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium.

Ogólnie kolonizacja narządów wewnętrznych zaszczepionych indyków bakteriami zakażenia kontrolnego jest mniejsza w porównaniu z niezaszczepionymi indykami; nie udało się wykazać statystycznie istotnego zmniejszenia we wszystkich przypadkach.

Pojawienie się odporności: 21 dni po pierwszym szczepieniu.
Czas trwania odporności:
dla przyszłych ptaków reprodukcyjnych: 30 tygodni przeciwko wirulentnej Salmonella Enteritidis i 28 tygodni przeciwko wirulentnej Salmonella Typhimurium od czasu
ostatniego szczepienia w przypadku stosowania zgodnie z zalecanym schematem szczepień.
dla indyków hodowanych na mięso: 10 tygodni przeciwko wirulentnej Salmonella Enteritidis i przeciwko wirulentnej Salmonella Typhimurium od czasu ostatniego szczepienia w przypadku stosowania zgodnie z zalecanym schematem szczepień.

Kaczki hodowane na mięso:
Aktywne uodpornienie zdrowych i podatnych kaczek w celu ograniczenia kolonizacji narządów wewnętrznych szczepami terenowymi Salmonella Typhimurium.

Początek odporności: 22 dni.
Okres odporności: 43 dni.

Jaki jest skład AviPro SALMONELLA DUO, jakie substancje zawiera?

1 dawka zawiera:
Substancje czynne:
Żywe atenuowane bakterie Salmonella Enteritidis, szczep Sm24/Rif12/Ssq, nie mniej niż 1 x 108 CFU*, nie więcej niż 6 x 108 CFU*
Żywe atenuowane bakterie Salmonella Typhimurium, szczep Nal2/Rif9/Rtt, nie mniej niż 1 x 108 CFU*, nie więcej niż 6 x 108 CFU*

*CFU – jednostki tworzące kolonie.

Substancje pomocnicze:
Pepton sojowy.
Sacharoza.
Żelatyna.
Bufor HEPES.

Wygląd:
Granulka białoszara do białobrązowej.

Dawkowanie preparatu AviPro SALMONELLA DUO – jak stosować ten lek?

Podanie doustne po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

Dawkowanie i sposób podania:
Kaczki hodowane na mięso: pojedyncza dawka od pierwszego dnia życia.
Kury (kurczęta przyszłych ptaków reprodukcyjnych i przyszłych kur niosek): pojedyncza dawka od pierwszego dnia życia, po czym drugie szczepienie w wieku 6 do 8 tygodni oraz trzecie szczepienie około 16. tygodnia życia, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności.
Indyki hodowane na mięso: pojedyncza dawka od pierwszego dnia życia, po czym drugie szczepienie w wieku 6 tygodni.
Indyki reprodukcyjne: pojedyncza dawka od pierwszego dnia życia, po czym drugie szczepienie w wieku 6 tygodni, trzecie szczepienie w wieku 16 tygodni i czwarte szczepienie w wieku 23-24 tygodni.

Podanie w wodzie do picia
1. Określenie wymaganej ilości wody:
• W najlepszym układzie szczepionka powinna być podana w takiej ilości wody jaką ptaki pochłaniają w przeciągu 3 godzin. Użyć pomiaru wody z dnia poprzedniego aby dokładnie określić prawidłową ilość wody w danym przypadku. Ewentualnie ilość potrzebnej wody można obliczyć na podstawie liczby i wieku ptaków w połączeniu z informacją podaną na tabelach spożycia wody firm hodowlanych.
• W gorących warunkach klimatycznych i w przypadku ciężkich ras lub gatunków innych niż kurczęta, zwłaszcza w przypadku starszych indyków, może być konieczne zwiększenie ilości w celu zapewnienia wystarczającego spożycia wody przez wszystkie ptaki.

2. Sporządzanie zawiesiny z liofilizatu:
• Na jeden budynek hodowlany lub system pojenia należy zużyć cała zawartość fiolki, ponieważ dzielenie jej może prowadzić do błędów w dawkowaniu.
• Całość sprzętu użytego do szczepienia (rury, węże, rurki) powinny być dokładnie oczyszczone i wolne od pozostałości detergentów i środków dezynfekujących.
• Używać wyłącznie zimnej, czystej i świeżej wody, najlepiej wolnej od chloru i jonów metali. Odtłuszczone mleko w proszku (<1% tłuszczu) (2–4 gramy na litr wody) lub odtłuszczone mleko (20–40 ml na litr wody) może polepszyć jakość wody bieżącej i tym samym zwiększyć stabilność szczepionki. Niemniej, musi to być zrobione co najmniej na 10 minut przed dodaniem szczepionki.
• Otworzyć fiolkę ze szczepionką pod wodą i dokładnie rozpuścić jej zawartość. Ponieważ skoncentrowana szczepionka jest lekko kleista, należy starannie opróżnić ampułkę i jej korek płucząc je pod wodą. Roztwór szczepionki należy wymieszać dokładnie przez kilka minut przed podaniem.

3. Podanie szczepionki w zawiesinie:
• Pozwolić na opróżnienie wody w poidłach, tak aby poziom wody przed wprowadzeniem szczepionki był jak najniższy. Jeśli woda jest wciąż obecna, należy odprowadzić wodę przed wprowadzeniem szczepionki.
• Wprowadzać wodę ze szczepionką przez okres (do) 3 godzin, upewniając się, że wszystkie ptaki piły w tym czasie. Ze względu na zróżnicowane zachowania kurcząt w spożyciu wody, w niektórych hodowlach może być konieczne wstrzymanie podawania wody przed szczepieniem, aby zagwarantować, że wszystkie ptaki będą piły w czasie szczepienia.
• Aby uzyskać pewność, że każdy ptak otrzyma dawkę szczepionki, może być konieczny okres pragnienia wynoszący do 2–3 godzin przed zaszczepieniem.
• Należy upewnić się, że ptaki nie mają dostępu do zwykłej (pozbawionej szczepionki) wody podczas szczepienia.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Zawartość otwartych butelek powinna zostać zużyta w całości. Przygotowywać tylko takie ilości szczepionki jakie będą użyte w przeciągu 4 godzin.
Chronić rekonstytuowaną szczepionkę przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, mrozem i temperaturami powyżej 25 °C.
Stosować się do powyższych zaleceń dotyczących prawidłowego podania, tak aby wszystkie ptaki otrzymały właściwą dawkę.

Przeciwwskazania

Brak.

Działania niepożądane

Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Kury i kaczki: tkanki jadalne i jaja: 21 dni
Indyki:
tkanki jadalne: 70 dni po pierwszym szczepieniu
49 dni po powtórnym szczepieniu.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

U kurcząt ochronę przy obecności przeciwciał matczynych wykazano w przypadku szczepionki zawierającej Salmonella Enteriditis, brak jednak danych dotyczących komponentu Salmonella Typhimurium.

U indyków nie badano wpływu przeciwciał matczynych.
Występowanie Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w komercyjnych gospodarstwach indyków może się bardzo różnić w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczepionkę należy stosować tylko w hodowlach indyków ze stwierdzonym występowaniem Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium, chyba że krajowe programy zwalczania Salmonelli w państwach członkowskich Unii Europejskiej wspierają takie działania zaradcze jak szczepienia.

U kaczek, przeciwciała matczyne mogą mieć wpływ na rozwój odpowiedzi immunologicznej.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.
Nie badano u drobiu ozdobnego i czystorasowego.
Zaszczepione kurczęta mogą wydalać szczep szczepionkowy Salmonella Enteritidis przez okres do 21 dni, a szczep szczepionkowy Salmonella Typhimurium przez okres do 35 dni po zaszczepieniu.
Zaszczepione kaczki mogą wydalać szczep szczepionkowy Salmonella Enteritidis przez okres do 14 dni, a szczep ze szczepionki Salmonella Typhimurium przez okres do 28 dni po zaszczepieniu.
Wydzielanie szczepów szczepionkowych Salmonella u indyków jest sporadyczne. Po jednokrotnym zaszczepieniu w pierwszym dniu życia zaobserwowano czas wydalania dla szczepu szczepionkowego Salmonella Enteritidis do dnia 49 i dla szczepu szczepionkowego Salmonella Typhimurium do dnia 63. Po wielokrotnych szczepieniach czas wydalania jest skrócony. Jaja zaszczepionych indyków ze stad reprodukcyjnych nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względu na ograniczone dane.

Szczepionka może się rozprzestrzeniać na ptaki podatne mające styczność z ptakami zaszczepionymi.
W bardzo rzadkich przypadkach, szczepy szczepionkowe można wyizolować z otoczenia po wymienionym okresie przy użyciu bardzo czułych metod wykrywania.

Należy upewnić się, że w wodzie do picia nie ma detergentów, środków dezynfekujących i kwasów.
Szczepy szczepionkowe są wysoce wrażliwe na antybiotyki zawierające fluorochinolon, a także mają zwiększoną wrażliwość na erytromycynę, chloramfenikol, doksycyklinę, detergenty i środowiskowe czynniki szkodliwe.

Rozróżnienie pomiędzy szczepionką i szczepami terenowymi uzyskuje się w drodze antybiogramu:
• Salmonella Enteritidis:
W odróżnieniu od szczepów terenowych, szczep szczepionkowy jest wrażliwy na erytromycynę (zalecane stężenie 15–30 μg/ml) oraz oporny na streptomycynę (zalecane stężenie 200 μg/ml) oraz rifampicynę (zalecane stężenie 200 μg/ml).

• Salmonella Typhimurium:
W odróżnieniu od szczepów terenowych, szczep szczepionkowy jest wrażliwy na erytromycynę (zalecane stężenie 15–30 μg/ml) oraz oporny na kwas nalidyksowy (zalecane stężenie 20 μg/ml) oraz rifampicynę (zalecane stężenie 200 μg/ml).

W zależności od zastosowanego systemu testowania, szczepienie doustne może skutkować niską odpowiedzią seropozytywną pojedynczych ptaków w stadzie. Ponieważ monitorowanie serologiczne Salmonella jest jedynie testem na stadzie, wyniki pozytywne muszą być potwierdzone, np. przez badanie bakteriologiczne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających AviPro SALMONELLA DUO zwierzętom

Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się rękawice.
Otwierać fiolkę wyłącznie pod wodą, aby uniknąć powstawania aerozolu.
Umyć i zdezynfekować ręce po operowaniu szczepionką.
Nie połykać. Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie
Szczepy szczepionkowe są wrażliwe na szereg antybiotyków w tym fluorochinolony (ciprofloksacyna).

Z uwagi na fakt, że szczepionka zawiera żywe atenuowane drobnoustroje, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia zakażenia osoby podającej produkt oraz innych osób biorących udział w czynności.

Zaszczepione zwierzęta mogą wydalać szczepy szczepionkowe. Osobom o obniżonej odporności zaleca się unikanie styczności ze szczepionką i zaszczepionymi zwierzętami.

Produktu leczniczego weterynaryjnego nie powinny podawać kobiety w ciąży.

Personel opiekujący się zaszczepionymi zwierzętami powinien przestrzegać ogólnych zasad higieny (zmiana odzieży, zakładanie rękawic, czyszczenie i dezynfekcja butów) oraz ze szczególną ostrożnością usuwać nieczystości niedawno zaszczepionych kurcząt przez okres 35 dni po szczepieniu, a zaszczepionych kaczek przez okres 28 dni po szczepieniu i zaszczepionych indyków przez okres 63 dni po szczepieniu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować u kur w okresie nieśności lub na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.
Nie stosować u kaczek przeznaczonych na ptaki nieśne.
Nie stosować u indyków w okresie nieśności lub na 5 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Interakcje AviPro SALMONELLA DUO z innymi produktami

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Ponieważ szczep szczepionkowy to żywa bakteria, powinno się unikać jednoczesnego stosowania środków chemioterapeutycznych, które są skuteczne przeciw Salmonella. Niemniej, jeśli jest to nieuniknione, stado powinno zostać ponownie uodpornione. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po leczeniu środkiem o charakterze chemioterapeutycznym powinna być podejmowana indywidualnie.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie

Nie znane są żadne reakcje niepożądane w wyniku przedawkowania.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ulotka AviPro SALMONELLA DUO – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz AviPro SALMONELLA DUO u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz