Aurizon

Wskazaniem do podanie Aurizon jest leczenie zapalenia ucha zewnętrznego wywołanego zarówno przez bakterie wrażliwe na
marbofloksacynę, jak też przez grzyby, zwłaszcza Malassezia pachydermatis.

Jaki jest skład Aurizon, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiesiny zawiera:
Substancja czynna:
Marbofloksacyna 3 mg.
Klotrimazol 10 mg.
Deksametazonu octan 1 mg.

Substancje pomocnicze:
Propylu galusan (E310) 1 mg.

Dawkowanie preparatu Aurizon – jak stosować ten lek?

Jedna kropla produktu zawiera 71 μg marbofloksacyny, 237 μg klotrimazolu i 2,7 μg octanu deksametazonu.
Podawać 10 kropli głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego raz dziennie przez 7 do 14 dni.
Po 7 dniach leczenia lekarz weterynarii powinien ocenić, czy leczenie należy przedłużyć o kolejny tydzień.
Po podaniu podstawę ucha należy delikatnie i dokładnie wymasować, aby dobrze rozprowadzić produkt i ułatwić jego penetrację w niższych partiach przewodu słuchowego.
Jeśli lek ma być stosowany u kilku psów, należy używać osobnych kaniul dla każdego psa.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć opakowaniem.
Po podaniu podstawę ucha należy delikatnie i dokładnie wymasować, aby dobrze rozprowadzić
produkt i ułatwić jego penetrację w niższych partiach przewodu słuchowego.
Jeśli lek ma być stosowany u kilku psów, należy używać osobnych kaniul dla każdego psa.

Przeciwwskazania

Nie podawać psom z uszkodzoną błoną bębenkową.
Nie podawać psom, u których stwierdzono nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą.

Działania niepożądane

Działania niepożądane zwykle są związane ze stosowaniem glikokortykosteroidów. Mogą wystąpić zmiany parametrów biochemicznych i hematologicznych krwi, takich jak wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy, ograniczona neutrofilia.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Zewnętrzny przewód słuchowy powinien być bardzo dokładnie oczyszczony i wysuszony przed podaniem leku.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Leczenie powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych od pacjenta.
Przed podaniem należy dokładnie zbadać ucho w celu upewnienia się, że błona bębenkowa nie jest uszkodzona.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Aurizon zwierzętom

Umyć dokładnie ręce po podaniu leku.
Unikać kontaktu z oczami. Po dostaniu się do oka, oko należy przemyć obfitą ilością wody.
Osoby, które wykazują nadwrażliwość na składniki produktu powinny unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w okresie ciąży.
Nie stosować w okresie laktacji.

Interakcje Aurizon z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Po trzykrotnym przekroczeniu zalecanej dawki obserwuje się zmiany parametrów biochemicznych i hematologicznych krwi (takich jak wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy, ograniczona neutrofilia, eozynofilia i limfopenia); zmiany te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i ustępują po odstawieniu leku.
Przedłużone (dłuższe niż zalecane) używanie zewnętrzne produktów glikokortykosteroidowych ma działanie miejscowe i ogólne, obejmujące supresję funkcji nadnerczy, ścieńczenie naskórka oraz przedłużone gojenie się ran. W rzadkich przypadkach stosowanie produktu może wiązać się z przemijającą utratą słuchu, szczególnie u starszych psów.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Aurizon – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Aurizon u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz