Atipam

Chlorowodorek atipamezolu zawarty w Atipam jest selektywnym α2-antagonistą przeznaczonym do odwracania działania uspokajającego medetomidyny i deksmedetomidyny u kotów i psów.

Jaki jest skład Atipam, jakie substancje zawiera?

1 ml przejrzystego, bezbarwnego roztworu wodnego do wstrzykiwań zawiera:
Substancje czynne:
Chlorowodorek atipamezolu 5,0 mg (co odpowiada 4,27 mg atipamezolu bazowego).

Substancje pomocnicze:
Parahydroksybenzoesan metylu (E 218)1,0 mg.

Dawkowanie preparatu Atipam – jak stosować ten lek?

Do jednorazowego wstrzyknięcia domięśniowego u psów i kotów. Zaleca się używanie strzykawki z odpowiednią podziałką w celu zapewnienia precyzyjnego dawkowania małych ilości środka.
Atipamezol podaje się z reguły 15–60 minut po wstrzyknięciu medetomidyny lub deksmedetomidyny.

Psy: Dawka chlorowodorku atipamezolu (w μg) jest równa pięciokrotności dawki podanego wcześniej chlorowodorku medetomidyny lub dziesięciokrotności dawki chlorowodorku deksmedetomidyny. Z uwagi na występujące w tym produkcie 5-krotnie wyższe stężenie substancji czynnej (chlorowodorku atipamezolu) niż w preparatach zawierających 1 mg chlorowodorku medetomidyny na ml oraz 10-krotnie wyższe stężenie niż w preparatach zawierających 0,5 mg chlorowodorku deksmedetomidyny, wymagane jest podanie równej objętości obu preparatów.

Atipam - dawkowanie1Koty: Dawka chlorowodorku atipamezolu (w μg) jest dwa i pół raza większa od dawki podanego wcześniej chlorowodorku medetomidyny lub jest pięciokrotnością dawki chlorowodorku deksmedetomidyny. Z uwagi na występujące w tym produkcie 5-krotnie wyższe stężenie substancji czynnej (chlorowodorku atipamezolu) niż w preparatach zawierających 1 mg chlorowodorku medetomidyny na ml oraz 10-krotnie wyższe stężenie niż w preparatach zawierających 0,5 mg chlorowodorku deksmedetomidyny, wymagane jest podanie objętości równej połowie podanej wcześniej objętości medetomidyny lub deksmedetomidyny.
Atipam - dawkowanie2Czas wybudzania jest skrócony do około 5 minut. Zwierzę staje się ruchliwe po około 10 minutach od podania produktu.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami w tej samej strzykawce.

Przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany u:
– zwierząt hodowlanych;
– zwierząt, u których występują schorzenia wątroby lub nerek.

Działania niepożądane

W pierwszych 10 minutach po wstrzyknięciu chlorowodorku atipamezolu obserwowano przejściowy spadek ciśnienia tętniczego krwi. W sporadycznych przypadkach może wystąpić nadaktywność, częstoskurcz, ślinienie się, drżenie mięśni, wymioty, przyspieszenie oddechu, niekontrolowane oddawanie moczu, niekontrolowana defekacja lub wydawanie przez zwierzę nietypowych dźwięków. W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić nawrót działania uspokajającego lub czas wybudzania może nie ulec skróceniu mimo podania atipamezolu.
W przypadku stosowania u kotów niewielkich dawek w celu częściowego odwrócenia działania medetomidyny lub deksmedetomidyny, należy zabezpieczyć zwierzę przed ewentualną hipotermią (która może wystąpić nawet po wybudzeniu).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii lub farmaceutę.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Po podaniu produktu należy pozwolić zwierzęciu na odpoczynek w spokojnym miejscu. W trakcie wybudzania zwierzęcia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
Z uwagi na różnice w zaleceniach dotyczących dawkowania należy zachować ostrożność w stosowaniu produktu u zwierząt z gatunków innych niż docelowe, wskazane w ulotce dołączonej do opakowania.
W przypadku podawania środków uspokajających innych niż medetomidyna należy mieć na względzie fakt, że działanie takich środków może utrzymywać się po ustąpieniu działania (deks)medetomidyny.
Atipamezol nie odwraca działania ketaminy, która — stosowana bez innych środków — może powodować ataki drgawek u psów i skurcze u kotów. Nie podawać atipamezolu wcześniej niż po upływie 30 – 40 minut od podania ketaminy.
Należy upewnić się, iż u zwierzęcia powrócił prawidłowy odruch połykania zanim poda mu się cokolwiek do jedzenia lub picia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Atipam zwierzętom

Z uwagi na silne działanie farmakologiczne atipamezolu należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Jeśli produkt przypadkowo dostanie się do oczu lub kontaktu ze skórą, należy płukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia należy zwrócić się o pomoc lekarską. Zdjąć zanieczyszczone ubrania bezpośrednio stykające się ze skórą.
Należy unikać przypadkowego połknięcia lub wstrzyknięcia człowiekowi. Po przypadkowym połknięciu lub samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji nie zostało dostatecznie udokumentowane. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje Atipam z innymi produktami

Nie zaleca się podawania atipamezolu razem z innymi środkami leczniczym działającym na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak diazepam, acepromazyna lub opiaty.

Przedawkowanie

Przedawkowanie chlorowodorku atipamezolu może powodować przejściowy częstoskurcz i nadmierną czujność (nadmierną ruchliwość, drżenie mięśni). W razie potrzeby symptomy te można odwrócić przez podanie dawki chlorowodorku medetomidyny niższej od stosowanej zwykle dawki klinicznej.

Jeśli chlorowodorek atipamezolu został przypadkowo podany zwierzęciu, któremu przedtem nie podano chlorowodorku (deks)medetomidyny, może wystąpić nadmierna ruchliwość i drżenie mięśni. Skutki te mogą utrzymywać się przez około 15 minut.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi w tej samej strzykawce.

Ulotka Atipam – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Atipam u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz