APIGUARD

Wskazaniem do stosowania APIGUARD jest leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor u pszczół miodnych.

Jaki jest skład APIGUARD, jakie substancje zawiera?

Tymol 12,5 g/taca.

Lekko opalizujący, bezbarwny do różowego, ziarnisty żel.

Dawkowanie preparatu APIGUARD – jak stosować ten lek?

Stosowanie w ulu: dwa podania żelu po 50 g na rodzinę pszczelą z 2-tygodniową przerwą.
Maksymalnie dwa cykle leczenia rocznie.

Sposób podania
Otworzyć ul. Odciągnąć foliową pokrywę tacy, zostawiając jeden róg pokrywy przyczepiony do tacy. Umieścić otwartą tacę centralnie na górnej części ramek, stroną z żelem do góry.
Sprawdzić, czy między górną częścią tacy i dachem ula znajduje się wolna przestrzeń co najmniej 0,5 cm. Zamknąć ul. Po dwóch tygodniach wymienić pierwszą tacę na nową, postępując w ten sam sposób. Pozostawić produkt w rodzinie do czasu opróżnienia tacy. Wyjąć produkt w czasie dodawania nadstawek.

Skuteczność produktu jest najwyższa, jeżeli jest on stosowany w okresie późnego lata po miodobraniu (gdy ilość obecnego czerwiu zmniejsza się). Jednakżew przypadku silnego porażenia produkt można również stosować wiosną, jeśli temperatura przekracza15°C.

Skuteczność w poszczególnych rodzinach pszczelich może być różna ze względu na sposób stosowania. W związku z tym produkt należy stosować jako jedną z metod w ramach programów zintegrowanej walki z warrozą, przy czym należy regularnie obserwować osyp roztoczy. W razie zaobserwowania dalszego znacznego osypu roztoczy w czasie kolejnej zimy lub wiosny, zaleca się zastosowanie dodatkowego powtórnego zimowego lub wiosennego zabiegu przeciw warrozie.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Leczenie można przeprowadzić niezwłocznie po usunięciu nadstawek. Przed leczeniem słabe rodziny należy połączyć. Wszystkie rodziny w pasiece należy leczyć jednocześnie.

Przeciwwskazania

Nieznane.

Działania niepożądane

Możliwe jest niewielkie pobudzenie rodziny pszczelej w trakcie leczenia.
Sporadycznie, w przypadku wysokiej temperatury w okresie leczenia może wystąpić niewielkie zmniejszenie ilości młodego czerwiu; jest to zjawisko przejściowe i nie ma wpływu na rozwój rodziny.
Czasami w leczonych rodzinach może dochodzić do miejscowego usuwania czerwiu. W ramach normalnego zachowania pszczoły czyszczą i usuwają żel z tacek nad ramkami z czerwiem, co nie wywiera wpływu na rodzinę. Jednak niektóre pszczoły, zwłaszcza należące do bardziej higienicznych ras, czasami usuwają również niezasklepiony czerw z sąsiedztwa tacki z żelem Apiguard. Jeśli zaobserwuje się takie zachowanie, należy usunąć produkt z ula.

Okres(-y) karencji

Miód: zero dni.
Nie stosować w czasie pożytku.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy przestrzegać zatwierdzonego schematu dawkowania, ponieważ zastosowanie nieodpowiedniej
dawki może mieć niekorzystny wpływ na rodzinę pszczelą.
Produkt powinien być używany jako część zintegrowanego programu kontroli warrozy.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Nie stosować w trakcie pożytku, aby uniknąć możliwej zmiany smaku miodu.
Leczenie można przeprowadzić niezwłocznie po usunięciu nadstawek.
Nie stosować produktu, gdy oczekiwana najwyższa temperatura dzienna w czasie leczenia nie przekracza 15°C albo jeżeli aktywność rodziny pszczelej jest bardzo niska albo jeżeli temperatura przekracza 40°C.
Przed leczeniem słabe rodziny należy połączyć.
Wszystkie rodziny w pasiece należy leczyć jednocześnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających APIGUARD zwierzętom

Ze względu na możliwość wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry oraz podrażnienia skóry i oczu należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami.
Podczas stosowania produktu należy używać nieprzepuszczalnych rękawic oraz standardowego sprzętu ochronnego.
Po zastosowaniu produktu, ręce oraz materiał będący w kontakcie z żelem umyć wodą z mydłem.
Po przypadkowym kontakcie ze skórą skażone miejsce umyć dokładnie wodą z mydłem.
Po przypadkowym kontakcie z oczami dokładnie przepłukać oczy obfitą ilością czystej wody bieżącej i zwrócić się o pomoc lekarską.
Nie wdychać.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie dotyczy.

Interakcje APIGUARD z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Zastosowanie dawki wyższej niż zalecana (50 g żelu, co odpowiada 12,5 g tymolu) może spowodować zaburzenia w zachowaniu rodziny pszczelej (pobudzenie, ucieczkę lub podwyższoną śmiertelność). W przypadku przedawkowania należy usunąć nadmiar produktu z ula.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka APIGUARD – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz APIGUARD u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz