Antiverm, pasta doustna dla psów

Antiverm, 0,324 g/tubostrzykawkę, pasta doustna dla psów stosowana jest przy zwalczaniu inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty: Toxocara canis i Toxocaris leonina oraz tęgoryjce: Uncinaria stenocephala i Ancylostoma caninum.

Jaki jest skład Antiverm, pasta doustna dla psów, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Pyrantelu embonian 0,324 g/tubostrzykawkę

Substancja pomocnicza:
Glikol propylenowy 0,75 g/tubostrzykawkę.

Dawkowanie preparatu Antiverm, pasta doustna dla psów – jak stosować ten lek?

Produkt podaje się w jednorazowej dawce 14,5 mg/kg m.c. pyrantelu embonianu co odpowiada 0,67 g pasty/1 kg m.c. aplikowanej głęboko na język. Dawkę należy dokładnie odmierzyć według skali na tłoku tubostrzykawki. Osobniki pochodzące z silnie zakażonych środowisk, dla uzyskania pełnego efektu odrobaczania z reguły wymagają powtórnego podania produktu po 2-3 dniach, środowisko w którym przebywają należy odpowiednio odkazić.

Produkt może być stosowany u suk ciężarnych – pierwszą dawkę należy podać na 1 tydzień przed terminem porodu, drugą na 4 tygodnie po porodzie.

Jedna tubostrzykawka wystarcza do odrobaczenia psów o wadze 25 kg m.c.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

Działania niepożądane

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tubostrzykawka zawiera (w zależności od masy ciała psa) wiele dawek preparatu. Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki.

Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych.

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Antiverm, pasta doustna dla psów zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Antiverm, pasta doustna dla psów z innymi produktami

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Przedawkowanie

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u psów odrobaczanych tym lekiem. W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Ulotka Antiverm, pasta doustna dla psów – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Antiverm, pasta doustna dla psów u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz