Antiverm, pasta doustna dla kotów

Antiverm, 0,461 g/tubostrzykawkę, pasta doustna dla kotów stosowana jest przy zwalczaniu inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty: Toxocara cati i Toxocaris leonina oraz tęgoryjce: Ancylostoma tubaeforme.

Jaki jest skład Antiverm, pasta doustna dla kotów, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Pyrantelu embonian 0,461 g/tubostrzykawkę.

Substancja pomocnicza:
Glikol propylenowy 0,25 g/tubostrzykawkę.

Dawkowanie preparatu Antiverm, pasta doustna dla kotów – jak stosować ten lek?

Produkt podaje się w jednorazowej dawce 57,65 mg/kg m.c. pyrantelu embonianu, co odpowiada ok. 1 g pasty na 1,5 kg m.c. kota. Pastę Antiverm podaje się doustnie wyciskając głęboko na język i regulując potrzebną ilość produktu podziałką umieszczoną na tłoku tubostrzykawki lub odmierzoną ilość miesza się z niewielką ilością karmy.

Osobniki pochodzące z silnie zakażonych środowisk dla uzyskania pełnego efektu  odrobaczania wymagają powtórnego podania produktu po 2-3 dniach, środowisko, w którym przebywają należy odpowiednio odkazić.

Produkt może być stosowany u kotek ciężarnych – pierwszą dawkę należy podać na 1 tydzień przed terminem porodu, drugą na 4 tygodnie po porodzie.

Jedna tubostrzykawka wystarcza do odrobaczenia kotów o wadze 8 kg m.c.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

Działania niepożądane

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Tubostrzykawka zawiera (w zależności od masy ciała kota) wiele dawek leku. Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki.

Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych.

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Antiverm, pasta doustna dla kotów zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Antiverm, pasta doustna dla kotów z innymi produktami

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Przedawkowanie

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u kotów odrobaczanych tym lekiem.

W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Antiverm, pasta doustna dla kotów – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Antiverm, pasta doustna dla kotów u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz