Antiverm, pasta doustna dla koni

Antiverm, 10,450 g/tubostrzykawkę, pasta doustna dla koni stosowana jest przy zwalczaniu inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty: Parascaris equorum, słupkowce duże: Strongulus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus, słupkowce małe: Cyanostominae spp. oraz owsiki: Oxyuris equi.

Jaki jest skład Antiverm, pasta doustna dla koni, jakie substancje zawiera?

Substancja czynna:
Pyrantelu embonian 10,450 g/tubostrzykawkę.

Substancja pomocnicza:
Glikol propylenowy 1,5 g/tubostrzykawkę.

Dawkowanie preparatu Antiverm, pasta doustna dla koni – jak stosować ten lek?

Produkt podaje się jednorazowo w dawce 19 mg/kg m.c. pyrantelu embonianu w przeliczeniu 0,055 g pasty na kg m.c. według skali na tłoku. Pastę Antiverm podaje się doustnie głęboko na nasadę języka po uprzednim odmierzeniu odpowiedniej ilości produktu na tłoku tubostrzykawki. Nie należy podawać w okolicy bezzębnej, bo grozi to wypluciem pasty. Zwierzęta cechujące się dużym nasileniem inwazji wymagają powtórnego podania leku po 7 dniach. Zaleca się rutynowe stosowanie leku co 2 miesiące.

Jedna tubostrzykawka wystarcza do odrobaczenia konia o masie 550 kg.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

Działania niepożądane

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Konie kiedykolwiek leczone produktem Antiverm nie mogą zostać przeznaczone do uboju w celach spożycia przez ludzi.

Stosować wyłącznie u koni, które w paszporcie mają podpisaną deklarację „nie jest przeznaczony do uboju w celach spożywczych (konsumpcji przez ludzi) zgodnie z obowiązującym prawem”.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki.

Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych.

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Antiverm, pasta doustna dla koni zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Antiverm, pasta doustna dla koni z innymi produktami

Nie zaleca się podawania produktu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować razem z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosfoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

Przedawkowanie

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u koni odrobaczanych tym lekiem.

W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Antiverm, pasta doustna dla koni – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Antiverm, pasta doustna dla koni u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz