Antiparen N

Wskazaniem do stosowania Antiparen N jest hipokalcemia, zwłaszcza powikłana przez hipomagnezemię.

Jaki jest skład Antiparen N, jakie substancje zawiera?

100 ml produktu zawiera:
Substancje czynne:
Chlorek wapnia dwuwodny 5,37 g (co odpowiada 1,46 g Ca2+).
Chlorek magnezu sześciowodny 1,0 g (co odpowiada 0,12 g Mg2+).
Chlorek sodu 2,0 g (co odpowiada 0,79 g Na+).
Glukoza 4,0 g
(w postaci glukozy jednowodnej) 4,40 g.

Dawkowanie preparatu Antiparen N – jak stosować ten lek?

Produkt stosuje się ściśle dożylnie po uprzednim podgrzaniu do temperatury ciała. Wprowadza się bardzo wolno, nie krócej niż 10-20 minut, stale kontrolując układ sercowo-naczyniowy.

Antiparen N stosuje się jednorazowo w dawce 250-500 ml (0,5-0,8 ml preparatu/kg m.c.).

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku hiperkalcemii, hipermagnezemii, zaburzeń w przewodnictwie serca, niewydolności nerek.

Działania niepożądane

Podanie okołożylne może spowodować odczyn zapalny – w wypadku podania okołożylnego miejsce należy nastrzykać wodą do wstrzykiwań.
Zbyt szybkie podanie może spowodować zatrzymanie akcji serca – preparat powinien być podawany przez co najmniej 10-20 minut. W czasie podawania należy kontrolować pracę serca. W wypadku przyspieszenia akcji serca wlew należy przerwać.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne – zero dni.
Mleko – zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Preparat przed podaniem należy ogrzać do temperatury ciała zwierzęcia.
Preparat podawać wyłącznie dożylnie – w wypadku podania okołożylnego miejsce należy nastrzykać wodą do wstrzykiwań.
Preparat podawać powoli – nie krócej niż 10–20 minut – stale kontrolując układ sercowo-naczyniowy. W wypadku przyspieszenia akcji serca wlew należy przerwać.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Antiparen N zwierzętom

Produkt może wywołać podrażnienie w miejscu podania. Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w czasie ciąży oraz w laktacji.

Interakcje Antiparen N z innymi produktami

Działanie glikozydów naparstnicowych jest zwiększane przez podwyższony poziom wapnia we krwi. Dożylne podanie soli wapnia przy jednoczesnym stosowaniu glikozydów (skarmienie naparstnicy) może skutkować niebezpieczną dla życia arytmią.
Jony wapnia antagonizują działanie werapamilu i dobutaminy.
Sole magnezu zwiększają działanie blokerów kanału wapniowego wskutek znacznego zredukowania stężenia jonów Ca2+ w komórce mięśniowej.

Przedawkowanie

Przedawkowanie wapnia może prowadzić do zatrzymania akcji serca.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Poszczególne składniki preparatu wykazują poniższe niezgodności farmaceutyczne:
– chlorek wapnia z siarczanem streptomycyny, tetracyklinami, cefalotyną, kwasem foliowym siarczanem kanamycyny i prometazyną wytwarza osad;
– magnezowy chlorek wiąże się z tetracyklinami;
– glukoza z kwasem borowym tworzy kompleks, a z cyjanokobalaminą, siarczanem kanamycyny i solą sodową nowobiocyny powoduje zmętnienie roztworu.

Ulotka Antiparen N – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Antiparen N u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz