Anthelmin

Produkt Anthelmin przeznaczony jest do leczenia mieszanych inwazji nicieni oraz tasiemców u kotów wywołanych przez:
– stadia dorosłe glist: Toxocara cati (syn. mystax)
– stadia dorosłe tęgoryjców: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense
– tasiemce: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

Jaki jest skład Anthelmin, jakie substancje zawiera?

Każda tabletka powlekana zawiera:
Substancje czynne:
Pyrantelu embonian 230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu)
Prazykwantel 20 mg.

Biała do prawie białej, obustronnie wypukła, owalna tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie.
Tabletkę można podzielić na połówki.

Dawkowanie preparatu Anthelmin – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka wynosi 5 mg prazykwantelu i 20 mg pyrantelu (57,5 mg pyrantelu embonianu) na kg masy ciała. Jest to równoważne 1 tabletce na 4 kg masy ciała.

Anthelmin - dawkowanieNie należy podawać kociętom o masie ciała mniejszej niż 1 kg ponieważ w takich przypadkach prawidłowe dawkowanie może nie być możliwe.

Droga podania:
Podanie doustne.
Tabletki podawać bezpośrednio do jamy ustnej a jeśli koniczne w małej ilości karmy.

Czas leczenia:
Podanie jednorazowe.
Leczenie można powtórzyć w odstępach 3-miesięcznych w celu zwalczania guzków. (CMS, gdzie ma zastosowanie kategoria dystrybucyjna OTC).

Zalecenia dla prawidłowego podania

W inwazjach glist, szczególnie u kociąt nie należy oczekiwać całkowitej eliminacji pasożytów, dlatego możliwe jest ryzyko zakażenia dla człowieka. Należy zachować 14-dniowe odstępy między kolejnymi podaniami produktu aż do 2-3 tygodni od momentu odstawienia od matki.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne i przemijające zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nadmierne ślinienie i/lub wymioty oraz łagodne i przemijające zaburzenia neurologiczne takie jak ataksja.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Inwazja tasiemców występuje u kotów najwcześniej w trzecim tygodniu życia.
Pchły są pośrednimi żywicielami dla jednego z najbardziej powszechnych tasiemców -Dipylidium caninum.
Inwazja tasiemcami wystąpi ponownie, jeżeli nie zostanie wprowadzony program zwalczania żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp.

Należy unikać stosowania następujących praktyk, które powodują wzrost ryzyka narastania oporności oraz mogą w ostateczności powodować nieskuteczność terapii:
– zbyt często powtarzane stosowanie leków odrobaczających z tej samej grupy przez dłuższy czas,
– podawanie zbyt niskich dawek, co może być spowodowane niedokładnym określeniem masy ciała zwierzęcia lub nieprawidłowym podaniem produktu. Zaleca się jednoczesne leczenie wszystkich zwierząt żyjących w tym samym gospodarstwie domowym.

W przypadku podejrzenia braku skuteczności lub wielokrotnego używania produktu przez dłuższy okres zaleca się skontaktowanie się z lekarzem weterynarii, który może zlecić odpowiednie badania laboratoryjne i / lub podawać inny produkt odrobaczający o innym sposobie działania. (CMS, gdzie ma zastosowanie kategoria dystrybucyjna OTC).

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta w złym stanie zdrowia lub ciężko zakażone, u których występują objawy takie jak biegunka, wymioty, obecność pasożytów w kale i wymiocinach, słaby stan sierści powinny być przebadane przez lekarza weterynarii przed podaniem produktu leczniczego (CMS, gdzie ma zastosowanie kategoria dystrybucyjna OTC).

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Anthelmin zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.
Ze względów higienicznych osoby podające tabletkę kotu bezpośrednio lub poprzez dodanie jej do karmy, po podaniu produktu powinny umyć ręce.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego nie zostało ustalone w czasie ciąży. Produkt nie powinien być stosowany w czasie ciąży, ale może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje Anthelmin z innymi produktami

Nie stosować jednocześnie ze związkami piperazyny, ponieważ specyficzne działanie piperazyny (porażenie nerwowo-mięśniowe pasożytów) może hamować skuteczność pyrantelu (porażenie spastyczne pasożytów).

Przedawkowanie

Nie obserwowano objawów przedawkowania po zastosowaniu dawki pięciokrotnie przewyższającej zalecaną. Pierwszymi oczekiwanymi objawami przedawkowania są wymioty.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Anthelmin – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Anthelmin u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz