Anipracit

Wskazaniem do stosowania leku Anipracit jest zwalczanie inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego u psów i kotów wywołanych przez tasiemce:
Taenia spp.
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.
Dipylidium caninum.

Jaki jest skład Anipracit, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiera
Substancja czynna: Prazykwantel 56,80 mg.

Dawkowanie preparatu Anipracit – jak stosować ten lek?

Do wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych. W leczeniu inwazji tasiemców z rodzaju Echinococcus zaleca się podawanie domięśniowe. Dawka praktyczna dla psa i kota wynosi 0,1 ml/kg m.c. co odpowiada 5,7 mg prazykwantelu na kg m.c. Przy podaniu podskórnym dawkę przekraczającą objętość 3 ml należy podzielić i wstrzykiwać w dwóch różnych miejscach. Lek stosować jednorazowo.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak.

Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 4 tygodnia życia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Przy podawaniu podskórnym mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia. Czasami może wystąpić jadłowstręt, ślinotok, wymioty i biegunka.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Anipracit zwierzętom

Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się Echinococcus spp. osoby podające ten produkt leczniczy weterynaryjny powinny zachować szczególną ostrożność oraz środki ochrony osobistej.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Prazykwantel nie posiada działania mutagennego, kancerogennego, teratogennego. Nie wpływa na rozród i płodność ani na rozwój płodu. Ze względu na brak badań bezpieczeństwa u samic gatunków docelowych, stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego w czasie ciąży i laktacji powinno odbywać się po ocenie stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza weterynarii.

Interakcje Anipracit z innymi produktami

Nie należy stosować łącznie z deksametazonem, ponieważ lek ten obniża stężenie prazykwantelu w surowicy krwi.

Przedawkowanie

Nie stwierdzono.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ulotka Anipracit – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Anipracit u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz