Animedazon Spray

Animedazon Spray wskazany jest do leczenia urazowych lub chirurgicznych ran powierzchniowych zakażonych czynnikami wrażliwymi na chlorotetracyklinę u bydła, owiec i świń. Produkt może być używany jako część leczenia powierzchniowych infekcji skóry o pazurów, a w szczególności międzypalcowego zapalenia skóry (zgnilizna racic i zanokcica) oraz zapalenia skóry palców wywołanego przez mikroorganizmy wrażliwe na chlorptetracyklinę.

Jaki jest skład Animedazon Spray, jakie substancje zawiera?

Każdy pojemnik z aerozolem zawiera:
Substancja czynna:
Chlorotetracykliny chlorowodorek 3,210 g (równoważne 2,45 % w/w) (równoważne 2,983 g chlorotetracykliny).

Substancje pomocnicze:
Błękit patentowy V 85 % (E 131): 0,23 g.
Izobutan (gaz nośny) 92,2 g.

Dawkowanie preparatu Animedazon Spray – jak stosować ten lek?

Do podania na skórę. Należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem przed rozpyleniem produktu. Pojemnik należy trzymać w odległości około 15-20 cm od miejsca, na które produkt ma być rozpylony; rozpylać przez 3 sekundy aż do równomiernego zabarwienia się leczonego miejsca. W przypadku infekcji pazurów leczenie należy powtórzyć po 30 sekundach. Przy leczeniu ran powierzchniowych skażonych czynnikami wrażliwymi na chlorotetracyklinę zaleca się jednorazowe podanie produktu. W przypadku leczenia zapalenia skóry palców zaleca się dwukrotne stosowanie produktu w odstępie 30 sekund przez 3 kolejne dni raz lub dwa razy dziennie. Przy leczeniu innych infekcji pazurów (zgnilizna racic i zanokcica) zaleca się dwukrotne stosowanie produktu w 30- sekundowym odstępie raz lub dwa razy dziennie. W zależności od ciężkości urazu i szybkości poprawy stanu leczenie powinno być powtórzone w ciągu 1 -3 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na tetracykliny. Nie stosować w przypadku znanej oporności na tetracykliny.

Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne, mleko: zero dni.
Nie stosować na wymiona zwierząt w laktacji, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Chronić oczy zwierząt w przypadku rozpylania w okolicach głowy. Należy dokładnie oczyścić zakażony obszar przed rozpyleniem produktu. Stosowanie produktu powinno być oparte na testach wrażliwości, przy uwzględnieniu oficjalnych wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków.

Należy uniemożliwić zwierzęciu lizanie leczonego miejsca oraz leczonych miejsc u innych zwierząt. Po podaniu na pazury zwierzę powinno przebywać na suchym podłożu przez co najmniej godzinę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Animedazon Spray zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą z powodu uczulenia, kontaktowego zapalenia skóry i ewentualnych reakcji nadwrażliwości na chlorotetracyklinę. Podczas stosowania produktu należy nosić odpowiednie nieprzepuszczalne rękawice. Produkt ten może powodować poważne podrażnienie oczu. Chronić oczy i twarz. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy niezwłocznie przemyć świeżą, czystą wodą. W  przypadku utrzymywania się podrażnienia należy zwrócić się o pomoc lekarską. Unikać wdychania oparów. Produkt należy stosować na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić  się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi etykietę. W trakcie podawania produktu nie należy jeść ani palić. Umyć ręce po użyciu.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Wchłanianie chlorotetracykliny po naskórnym podaniu produktu leczniczego weterynaryjnego jest mało znaczące. W związku z tym produkt leczniczy weterynaryjny może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży i laktacji.

Ciąża:
Produkt może być stosowany w czasie ciąży.

Interakcje Animedazon Spray z innymi produktami

Brak jest dostępnych informacji dotyczących interakcji z innymi rodzajami terapii. Wchłanianie chlorotetracykliny po naskórnym podania aerozolu chlorotetracykliny jest mało znaczące. Dlatego interakcje nie są spodziewane.

Przedawkowanie

Nie dotyczy.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Animedazon Spray – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Animedazon Spray u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz