Reklama

Altresyn

Produkt Altresyn przeznaczony do synchronizacji rui u dojrzałych płciowo loszek.

Jaki jest skład Altresyn, jakie substancje zawiera?

1 ml zawiera 4 mg altrenogestu, 0,07 mg butylohydroksyanizolu (E320) i 0,07 mg butylohydroksytoluenu (E321).
Przezroczysty, jasno żółty, bezzapachowy roztwór.

Dawkowanie preparatu Altresyn – jak stosować ten lek?

Do podawania doustnego, jako „top-dressing”.
20 mg altrenogestu / zwierzę, tj. 5 ml na zwierzę raz dziennie przez 18 kolejnych dni.
Należy ściśle przestrzegać dawkowania, gdyż podanie zbyt małej dawki może prowadzić do powstania cyst jajnikowych.

Zalecenia dla prawidłowego podania

W celu podania jednej 5 ml dawki należy nacisnąć i zwolnić pompkę dozującą.
Zwierzęta należy rozdzielić i podawać lek indywidualnie. Produkt należy dodać do paszy za pomocą pompki dozującej jako „top-dressing”. Należy dodać na powierzchnię paszy bezpośrednio przed jej podaniem.
Nie wstrząsać przed podaniem, aby uniknąć mieszania roztworu z azotem zawartym w pojemniku pod ciśnieniem.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt z infekcją macicy.
Nie stosować u samców.

Działania niepożądane

Nieznane.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 9 dni.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt leczniczy weterynaryjny należy dodać do paszy bezpośrednio przed karmieniem. Pozostałości niezjedzonej paszy zawierającej produkt leczniczy należy wyrzucić.
Stosować wyłącznie u dojrzałych płciowo loszek, które miały już jedną ruję.
Częściowo zjedzoną paszę należy unieszkodliwić, nie wolno jej podać żadnym innym zwierzętom.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Altresyn zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, należy używać osobistej odzieży ochronnej (rękawice i kombinezon).
Porowate rękawice mogą przepuszczać produkt i doprowadzić do jego kontaktu ze skórą. Kontakt produktu ze skórą pod powierzchnią rękawicy wykonanej z materiału zwartego, takiego jak lateks lub guma, może zwiększać przezskórne wchłanianie produktu.
Po przypadkowym zachlapaniu skóry lub oczu, należy niezwłocznie zmyć dużą ilością wody.
Należy umyć ręce po użyciu produktu oraz przed posiłkiem.
Kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem lub powinny stosować produkt z zachowaniem największej ostrożności.
Osoby, u których rozpoznano lub podejrzewa się występowanie guzów zależnych od progesteronu oraz osoby posiadające kłopoty z zatorowością żylną nie powinny stosować produktu.
Następstwa nadmiernej ekspozycji: przypadkowe wchłonięcie może doprowadzić do zaburzenia cyklu menstruacyjnego, skurczy macicy lub brzucha, zwiększenia lub zmniejszenia krwawienia z macicy, wydłużenia ciąży lub bólów głowy. Dlatego też należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.
W przypadku nadmiernej ekspozycji należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Interakcje Altresyn z innymi produktami

Nieznane.

Przedawkowanie

Nieznane.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Altresyn – do pobrania pełna wersja ulotki

Altresyn, 4 mg/ml, roztwór doustny dla świń

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 217.64 KB

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Altresyn, 4 mg/ml, roztwór doustny dla świń

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 2 razy

Rozmiar plku 231.60 KB

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Altresyn u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz