Albiotic

Wskazaniem do stosowania leku Albiotic jest leczenie klinicznych mastistis u bydła mlecznego powodowanych przez gronkowce (w tym Staphylococcus aureus) i paciorkowce (w tym Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis) oraz Escherichia coli.

Jaki jest skład Albiotic, jakie substancje zawiera?

Linkomycyna (w postaci chlorowodorku) – 330 mg/10 ml.
Neomycyna (w postaci siarczanu) – 100 mg/10 ml.

Dawkowanie preparatu Albiotic – jak stosować ten lek?

Zawartość 1 tubostrzykawki (10 ml) wprowadza się do chorej ćwiartki – 3 razy, co 12 godzin zawsze po dokładnym zdojeniu oraz dezynfekcji strzyku.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce informacyjnej.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne – 3 dni.
Mleko – 72 godziny.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Albiotic zwierzętom

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Po zastosowaniu produktu należy natychmiast umyć ręce i każdy fragment skóry, który został narażony na bezpośredni kontakt z produktem.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Produkt może być stosowany w okresie ciąży lub laktacji.

Interakcje Albiotic z innymi produktami

Nie stosować równocześnie z makrolidami.

Przedawkowanie

Z uwagi na charakter produktu, nie jest możliwe jego przedawkowanie.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

Ulotka Albiotic – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Albiotic u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz