Suvaxyn CSF Marker

Suvaxyn CSF Marker to produkt stosowany u następujących gatunków zwierząt: świnia. Lek ten występuje pod postacią farmaceutyczną Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań. Powszechnie stosowana nazwa: Żywy rekombinowany wirus wirusowej biegunki bydła z delacją genu E2zawierający podjednostkę wirusa klasycznego pomoru świń E2 (CP7_E2alf) Informacje na temat opakowania: 1 fiol. 10 dawek liof. + 1 fiol. 10 dawek rozp., Rp, EU/2/14/179/001 1 fiol. 50 dawek liof. + 1 fiol. … Czytaj dalej