Bovilis Bovipast RSP

Bovilis Bovipast RSP stosuje się do czynnego uodporniania bydła przeciw: wirusowi parainfluenzy-3, w celu ograniczenia zakażenia, syncytialnemu wirusowi dróg oddechowych bydła, w celu ograniczenia zakażenia oraz objawów klinicznych, Mannheimia haemolytica serotyp Al, w celu ograniczenia zakażenia, śmiertelności, objawów klinicznych, uszkodzeń płuc i kolonizacji płuc przez bakterie serotypów Al i A6. Odporność krzyżowa przeciw serotypowi A6 Mannheimia haemolytica została wykazana w zakażeniu kontrolnym w warunkach laboratoryjnych po szczepieniu w programie wstępnym. … Czytaj dalej

Bovilis INtranasal RSP Live

Bovilis INtranasal RSP Live wskazany jest do czynnego uodparniania cieląt od 1. tygodnia życia i starszych w celu ograniczenia nasilenia objawów klinicznych choroby układu oddechowego oraz ograniczenia siewstwa wirusów w zakażeniach BRSV i PI3. Czas powstania odporności: BRSV: 5 dni. PI3: 1 tydzień. Czas trwania odporności: 12 tygodni. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Jedna dawka 2 ml zawiera: Żywy syncytialny wirus dróg oddechowych bydła (BRSV), szczep Jencine-2013: 5,0 … Czytaj dalej