Paracox-5

Rozpylanie na paszę, rozpylanie na kurczęta bez rozpuszczalnika lub podanie z wodą do picia Paracox-5, zawiesina do sporządzania zawiesiny doustnej dla kur to produkt stosowany do czynnego uodpornienia kurcząt, w celu ograniczenia zakażenia i klinicznych objawów kokcydiozy wywoływanej przez Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis i E. tenella. Czas powstania odporności: zaczyna rozwijać się w ciągu 14 dni od podania szczepionki. Czas trwania odporności: co najmniej 40 dni po szczepieniu. … Czytaj dalej