Rispoval 3 – BRSV – PI3 – BVD

Rispoval 3 – BRSV – PI3 – BVD, liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla bydła to produkt stosowany do aktywnej immunizacji cieląt w wieku od 12 tygodnia życia w celu: – zmniejszenia wydalania wirusa oraz zmniejszenia objawów klinicznych wywołanych przez bydlęcy wirus PI3, – zmniejszenia wydalania wirusa w następstwie infekcji spowodowanej przez wirus BRS, – zmniejszenia wydalania wirusa oraz zmniejszenia leukopenii wywoływanej na skutek infekcji wirusem BVD … Czytaj dalej