Bovilis Bovipast RSP

Bovilis Bovipast RSP stosuje się do czynnego uodporniania bydła przeciw: wirusowi parainfluenzy-3, w celu ograniczenia zakażenia, syncytialnemu wirusowi dróg oddechowych bydła, w celu ograniczenia zakażenia oraz objawów klinicznych, Mannheimia haemolytica serotyp Al, w celu ograniczenia zakażenia, śmiertelności, objawów klinicznych, uszkodzeń płuc i kolonizacji płuc przez bakterie serotypów Al i A6. Odporność krzyżowa przeciw serotypowi A6 … Czytaj dalej

BOVALTO Respi 3

BOVALTO Respi 3 stosowany jest do czynnego uodparniania bydła w przypadku braku przeciwciał matczynych przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3, w celu redukcji rozprzestrzeniania się wirusa w wyniku infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła, w celu redukcji rozprzestrzeniania się wirusa w wyniku infekcji, – bakteriom Mannheimia haemolytica serowar A1, w celu zredukowania objawów klinicznych oraz … Czytaj dalej

BOVALTO Respi 4

BOVALTO Respi 4 stosowany jest do czynnego uodparniania bydła w przypadku braku przeciwciał matczynych przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3, w celu redukcji rozprzestrzeniania się wirusa w wyniku infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła, w celu redukcji rozprzestrzeniania się wirusa w wyniku infekcji, – wirusowej biegunce bydła, w celu redukcji rozprzestrzeniania się wirusa w wyniku … Czytaj dalej

BioBos Respi 4

BioBos Respi 3 stosowany jest  do czynnego uodparniania bydła przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3 (PI3), w celu redukcji infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV), w celu redukcji infekcji i objawów klinicznych zakażenia, – wirusowej biegunce bydła (BVD), w celu redukcji infekcji, – bakteriom Mannheimia haemolytica, serowar A1, w celu zredukowania objawów klinicznych zakażenia … Czytaj dalej

BioBos Respi 3

BioBos Respi 3 stosowany jest  do czynnego uodparniania bydła przeciw: – wirusowi parainfluenzy typu 3 (PI3), w celu redukcji infekcji, – syncytialnemu wirusowi oddechowemu bydła (BRSV), w celu redukcji infekcji i objawów klinicznych zakażenia, – bakteriom Mannheimia haemolytica serowar A1, w celu zredukowania objawów klinicznych oraz zmian płucnych. Czas powstania odporności: pełna odpowiedź immunologiczna przeciw … Czytaj dalej