Ancesol

Ancesol może być używany do leczenia objawowego stanów związanych z uwalnianiem histaminy u bydła. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml zawiera: Substancja czynna: Chlorofenaminy maleinian 10 mg (co odpowiada 7,03 mg chlorofenaminy). Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 1,00 mg. Propylu parahydroksybenzoesan 0,20 mg. Klarowny, bezbarwny do prawie bezbarwnego roztwór. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Podanie domięśniowe lub wolne podanie dożylne. Dorosłe zwierzęta: 0,5 mg maleinianu … Czytaj dalej