Pathozone

Pathozone, 250 mg/10 ml, zawiesina dowymieniowa to produkt stosowana u bydła. Wsazania lecznicze to Mastitis kliniczne u krów w okresie laktacji, wywołane infekcją: Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus (w tym szczepy produkujące penicylinazę), Escherichia coli, Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus spp., Klebsiella spp. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Pathozone, 250 mg/10 ml, zawiesina dowymieniowa dla bydła zawiera substancję czynną: Cefoperazon (w postaci cefoperazonu sodowego) 250 mg/10 ml. … Czytaj dalej