Temprace Vet

Temprace Vet to produkt stosowany do premedykacji w anestezjologii, uspokojenia i sedacji. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml Temprace Vet zawiera: Substancja czynna: Acepromazyna 0,5 mg (co odpowiada 0,678 mg acepromazyny maleinianu). Substancja pomocnicza: Fenol 1,67 mg. Klarowny, żółty do pomarańczowego roztwór. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Tylko do wstrzykiwania dożylnego. Zaleca się powolne wykonywanie wstrzyknięcia. Premedykacja: 0,03–0,125 mg acepromazyny na kg masy ciała, co … Czytaj dalej

Tranquigel vet

Tranquigel vet to produkt stosowany do sedacji psów i koni. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 gram Tranquigel vet zawiera: Substancje czynne: Acepromazyna (w postaci acepromazyny maleinianu) 35,0 mg. Substancje pomocnicze: Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 1,04 mg. Propylu parahydroksybenzoesan 0,104 mg. Klarowny, lepki, pomarańczowożółty żel. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Podanie doustne. Psy Płytka sedacja: 0,5-1,0 mg acepromazyny/kg masy ciała (co odpowiada 0,14-0,29 g produktu na … Czytaj dalej

Tranquiline

Tranquiline to produkt stosowany do sedacji i premedykacji w anestezji, Wykazuje działanie przeciwwymiotne w przypadku wymiotów związanych z chorobą lokomocyjną. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy ml Tranquiline zawiera: Substancja czynna Acepromazyna 35,00 mg (w postaci acepromazyny maleinianu) (47,50 mg). Substancje pomocnicze Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 0,65 mg. Propylu parahydroksybenzoesan 0,35 mg. Klarowny, żółty żel do podania doustnego. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Podanie doustne. Płytka sedacja: … Czytaj dalej

Tranquinervin Vet

Tranquinervin Vet to produkt stosowany do: Premedykacja anestezjologiczna: Po podaniu acepromazyny ilość środka znieczulającego potrzebnego do indukcji znieczulenia ogólnego jest znacznie zmniejszona. Uspokojenie: Uspokojenie acepromazyną (ataraksja) polega na modyfikacji temperamentu, co nie jest powiązane z hipnozą, narkozą ani znaczną sedacją. Uzyskuje się to małymi dawkami acepromazyny. W małych dawkach acepromazyna zmniejsza niepokój, co jest korzystne w przypadku stosowania u koni przed podkuwaniem lub transportem. Sedacja: W większych dawkach acepromazyna jest … Czytaj dalej