Tylozyna Biovet JSC

Tylozyna Biovet JSC to produkt stosowany do infekcji wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na działanie tylozyny. Bydło (dorosłe) – Leczenie infekcji układu oddechowego, leczenie zapalenia macicy wywołanego przez mikroorganizmy Gram-dodatnie, leczenie zapalenia wymienia wywołanego przez Streptococcus spp., Staphylococcus spp., leczenie ropowicy skóry szpary międzyracicznej, tj. zastrzału lub zanokcicy. Cielęta: – Leczenie infekcji dróg oddechowych i nekrobacylozy. Świnie: – Leczenie enzootycznego zapalenia płuc, krwotocznego zapalenia jelit, różycy i zapalenia macicy. – Leczenie … Czytaj dalej

Tylucyl

Tylucyl to produkt stosowany do leczenia wymienionych poniżej zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na tylozynę. Bydło (dorosłe): – zakażenia układu oddechowego, zapalenie macicy spowodowane przez mikroorganizmy Gramdodatnie, zapalenie wymienia wywołane przez Streptococcus spp., Staphylococcus spp. oraz ropowica międzypalcowa (zanokcica). Cielęta: – zakażenia układu oddechowego i nekrobacyloza. Świnie (powyżej 25 kg): – enzootyczne zapalenie płuc, krwotoczne zapalenie jelit, różyca i zapalenie macicy. – zapalenie stawów wywołane przez Mycoplasma spp i Staphylococcus … Czytaj dalej