Reklama

Amatib

Świnie Leczenie infekcji dróg oddechowych, infekcji układu pokarmowego, zapalenia opon mózgowych, zapalenia stawów i wtórnych infekcji wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Kury Leczenie infekcji dróg oddechowych oraz infekcji przewodu pokarmowego (innych niż infekcje salmonellą) wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy gram zawiera: Substancja czynna: Amoksycylina trójwodna 800 mg/g (co odpowiada 697 mg amoksycyliny). Proszek biały do jasnożółtego. Wygląd produktu po rozcieńczeniu: … Czytaj dalej

Amoksiklav 62,5%

Amoksiklav 62,5% przeznaczony jest dla świń, do leczenia infekcji powodowanych przez bakterie wrażliwe na działanie substancji czynnych zawartych w produkcie, w tym: – zakażenia dróg oddechowych wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae, streptokoki, Haemophillus parasuis i Pasteurella spp. – zakażenia układu pokarmowego wywołane przez Escherichia coli (colibacillosis), wrażliwe szczepy Clostridium perfringens oraz enterokoki. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Amoksycylina 50 g/100 g (w postaci amoksycyliny trójwodnej). Kwas klawulanowy 12,5 g/100 … Czytaj dalej

Amoxicillinum Biofaktor

Produkt Amoxicillinum 100 Biofaktor i Produkt Amoxicillinum 800 Biofaktor jest przeznaczony dla kur i indyków do leczenia zakażeń wywołanych przez Clostridium perfńngens, E. coli, Eiysipelohtrix rhusiopathiae, Haemophilus paragallinanim, Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Wykazuje dużą skuteczność w leczeniu gronkowcowo-paciorkowcowego zapalenia górnych dróg oddechowych u brojlerów kurzych powikłanego kolibakteriozą, zakażeń okołolęgowych pałeczkami Salmonella spp. piskląt brojlerów kurzych, wrzodziejącego zapalenia jelit (enteńtis ulcerosa) brojlerów kurzych, nekrotycznego zapalenia jelit (enteńtis … Czytaj dalej

Amoxid

Amoxid wskazany jest w przypadku leczenia miejscowych i uogólnionych infekcji wywoływanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie i Gram-ujemne wrażliwe na amoksycylinę, a w szczególności: Cielęta: salmonelloza, zapalenie płuc, pastereloza. Świnie: zapalenie płuc wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae, pastereloza, salmonelloza i kolibakterioza. Kury (brojlery): pastereloza, kolibakterioza. Indyki: pastereloza. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g proszku zawiera: Substancja czynna: Amoksycylina trójwodna 800 mg/g (co odpowiada 696,8 mg/g amoksycyliny). Substancja pomocnicza: Disodu edetynian … Czytaj dalej

Amoxinject

Amoxinject wskazany jest w przypadku: Leczenia chorób cieląt, świń, psów i kotów wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne oraz Gram-dodatnie wrażliwe na działanie amoksycyliny. Bydło (cielęta). 1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego. 2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym rany, czyraki, ropowica, ogólne zakażenia oraz posocznice, infekcje stawów i pępka cieląt. Świnia. 1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego. 2. Infekcje skóry i tkanek … Czytaj dalej

Amoxy Active

Amoxy Active wskazany jest w przypadku: Świnie: Leczenie infekcji układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego, a także martwicy uszu, zakażeń wtórnych do infekcji wirusowych oraz posocznicy wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Kury: Leczenie infekcji układu oddechowego i pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Amoksycylina 697 mg/g jako amoksycylina trójwodna 800 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Podanie doustne Podanie w … Czytaj dalej

Amoxy Active CTD

Wskazaniem do stosowania Amoxy Active CTD jest leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę u kur, indyków i kaczek. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Amoksycylina 697 mg/g w postaci amoksycyliny trójwodnej 800 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Do podania w wodzie do picia. Kury: Zalecana dawka wynosi 15 mg amoksycyliny trójwodnej (równoważnego 13,1 mg amoksycyliny) na kilogram masy ciała na dobę (co odpowiada 19 … Czytaj dalej

Amoxy-kel

Wskazaniem do stosowania Amoxy-kel jest leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę u świń i kur. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g proszku zawiera: Substancja czynna: Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej) 700 mg Substancje pomocnicze: Sodu węglan bezwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Świnie: dawka terapeutyczna to 10 do 20 mg amoksycyliny na 1 kg m.c na dzień, co odpowiada … Czytaj dalej

Amoxycylina 20% LA

Produkt Amoxycylina 20% LA przeznaczony jest do leczenia: – chorób dróg oddechowych np. zapalenia oskrzeli i płuc wywoływanego przez Pasteurella multocida i Streptococcus suis, zapalenia opłucnej na tle Haemophilus pleuropneumoniae, – chorób przewodu pokarmowego: stany zapalne przewodu pokarmowego wywoływane przez E. coli i Salmonella sp., martwicowe zapalenie żołądka u świń wywoływane przez Fusobacterium necrophorum, – stanów zapalnych nerek, jajników, dróg rodnych w następstwie poronień oraz dróg moczowo-płciowych np. zapalenie jajników … Czytaj dalej

Amoxygal

Amoxygal stosowany jest w następujących przypadkach: Świnia: Leczenie zakażeń układu oddechowego spowodowanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, zakażeń paciorkowcowych spowodowanych przez Streptococcus suis. Kura: Leczenie zakażeń układu pokarmowego spowodowanych przez Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja(e) czynna: Amoksycylina 510 mg/g (w postaci amoksycyliny trójwodnej 586,5 mg/g). Substancja pomocnicza: Disodu edetynian 45 mg/g. Jednorodny proszek w kolorze białym do żółtawego. Dawkowanie preparatu – jak stosować … Czytaj dalej