Betamox L.A.

Produkt Betamox L.A. stosuje się do leczenia zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje u bydła, owiec, świń, psów i kotów gdzie wymagana jest pojedyncza iniekcja o przedłużonym działaniu. Wskazania obejmują infekcje przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, dróg moczowych, powikłania bakteryjne chorób wirusowych, infekcje pooperacyjne (podawać przed zabiegiem) u bydła, świń, owiec, psów i … Czytaj dalej

Amoxicillinum Biofaktor

Produkt Amoxicillinum 100 Biofaktor i Produkt Amoxicillinum 800 Biofaktor jest przeznaczony dla kur i indyków do leczenia zakażeń wywołanych przez Clostridium perfńngens, E. coli, Eiysipelohtrix rhusiopathiae, Haemophilus paragallinanim, Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Wykazuje dużą skuteczność w leczeniu gronkowcowo-paciorkowcowego zapalenia górnych dróg oddechowych u brojlerów kurzych powikłanego kolibakteriozą, zakażeń okołolęgowych pałeczkami Salmonella … Czytaj dalej

Apsasol Amoxicillin

Apsasol Amoxicillin stosowany jest w przypadku: Brojler kurzy, brojler kaczy i indyk hodowany na mięso: leczenie pasterelozy i kolibacillozy wywołanej przez szczepy Pasteurella spp. i Escherichia coli, wrażliwe na amoksycylinę. Świnia: leczenie zakażeń wywołanych przez szczepy Streptococcus suis, wrażliwe na amoksycylinę. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każdy g prawie białego, drobnego proszku zawiera: … Czytaj dalej

Amoxid

Amoxid wskazany jest w przypadku leczenia miejscowych i uogólnionych infekcji wywoływanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie i Gram-ujemne wrażliwe na amoksycylinę, a w szczególności: Cielęta: salmonelloza, zapalenie płuc, pastereloza. Świnie: zapalenie płuc wywołane przez Actinobacillus pleuropneumoniae, pastereloza, salmonelloza i kolibakterioza. Kury (brojlery): pastereloza, kolibakterioza. Indyki: pastereloza. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g proszku zawiera: … Czytaj dalej

Amoxinject

Amoxinject wskazany jest w przypadku: Leczenia chorób cieląt, świń, psów i kotów wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne oraz Gram-dodatnie wrażliwe na działanie amoksycyliny. Bydło (cielęta). 1. Infekcje przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo – płciowego. 2. Infekcje skóry i tkanek miękkich, w tym rany, czyraki, ropowica, ogólne zakażenia oraz posocznice, infekcje stawów i pępka cieląt. Świnia. … Czytaj dalej

Amoxy Active

Amoxy Active wskazany jest w przypadku: Świnie: Leczenie infekcji układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego, a także martwicy uszu, zakażeń wtórnych do infekcji wirusowych oraz posocznicy wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Kury: Leczenie infekcji układu oddechowego i pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Amoksycylina 697 mg/g jako … Czytaj dalej

Amoxy Active CTD

Wskazaniem do stosowania Amoxy Active CTD jest leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę u kur, indyków i kaczek. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Amoksycylina 697 mg/g w postaci amoksycyliny trójwodnej 800 mg/g. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Do podania w wodzie do picia. Kury: Zalecana dawka wynosi 15 mg … Czytaj dalej

Amoxycylina 20% LA

Produkt Amoxycylina 20% LA przeznaczony jest do leczenia: – chorób dróg oddechowych np. zapalenia oskrzeli i płuc wywoływanego przez Pasteurella multocida i Streptococcus suis, zapalenia opłucnej na tle Haemophilus pleuropneumoniae, – chorób przewodu pokarmowego: stany zapalne przewodu pokarmowego wywoływane przez E. coli i Salmonella sp., martwicowe zapalenie żołądka u świń wywoływane przez Fusobacterium necrophorum, – … Czytaj dalej

Amoxygal

Amoxygal stosowany jest w następujących przypadkach: Świnia: Leczenie zakażeń układu oddechowego spowodowanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, zakażeń paciorkowcowych spowodowanych przez Streptococcus suis. Kura: Leczenie zakażeń układu pokarmowego spowodowanych przez Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancja(e) czynna: Amoksycylina 510 mg/g (w postaci amoksycyliny trójwodnej 586,5 mg/g). Substancja pomocnicza: Disodu … Czytaj dalej

Amoxy-kel

Wskazaniem do stosowania Amoxy-kel jest leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę u świń i kur. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? 1 g proszku zawiera: Substancja czynna: Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej) 700 mg Substancje pomocnicze: Sodu węglan bezwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Laktoza. Dawkowanie preparatu – jak stosować ten lek? Świnie: dawka … Czytaj dalej